Polna Droga już przejezdna

Trzy i pół miesiąca przed planowanym terminem zakończyła się przebudowa ulicy Polna Droga. Od piątku, 12 sierpnia, droga jest już otwarta dla ruchu pojazdów

W ramach prac wymieniono sieci uzbrojenia podziemnego. Będący w złym stanie kolektor deszczowy został zlikwidowany i zastąpiony nowym. Wybudowano także kanał technologiczny, dzięki któremu uruchomiony będzie monitoring obejmujący obszar skateparku oraz bosmanatu. Zamontowano nowe energooszczędne oświetlenie drogowe, w tym po stronie zabudowań – wysokie doświetlające jezdnię i chodniki oraz po stronie zalewu Witoszówka – niskie oświetlające drogę rowerową i bulwar. Zachowano zieleń wysoką odgradzająca jezdnię od brzegu zbiornika. Chodnik znajdujący się wzdłuż zbiornika wodnego został poszerzony do 4 metrów i będzie dostępny tylko dla pieszych. Wzdłuż ścieżki postawiono nowe ławki i kosze na śmieci. Jezdnia zyskała nową nawierzchnię asfaltową, wzdłuż niej wydzielono dwukierunkową drogę rowerową. Na wysokości bosmanatu powstały dwie zatoki autobusowe. Po stronie zabudowań wydzielono miejsca do parkowania wzdłuż jezdni, w postaci zatoki. Wprowadzono elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz pieszych. Trzy przejścia dla pieszych wyniesione ponad powierzchnię jezdni stanowią element spowalniający pojazdy. Wszystkie przejścia na drodze głównej posiadają dodatkowe oświetlenie, które w nocy poprawi widoczność pieszego.

Przy skateparku wybudowano parking dla 40 samochodów osobowych. Powstały nowe chodniki prowadzące do strefy sportowej. Powiększono parking przed bosmanatem – do dyspozycji kierowców jest 148 miejsc do parkowania, w tym dla osób niepełnosprawnych. Posadzono drzewa i krzewy ozdobne. Koszt prac wyniósł 8,7 mln złotych. Remont obejmował odcinek ulicy od ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wałbrzyską do wiaduktu kolejowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *