Pół miliona na wymianę kopciuchów

Gmina Świdnica walczy o czyste powietrze dla mieszkańców. W pierwszej połowie maja br. planowany jest nabór wniosków w gminnym programie dotującym wymianę systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, położonych na terenie gminy Świdnica. W tym roku z budżetu gminy przeznaczonych zostanie na ten cel pół miliona złotych.

Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł. – Zachęcamy potencjalnych wnioskodawców do sprawdzenia dokumentów w zakresie prawa własności do dysponowanej nieruchomości – mówią urzędnicy z gminy.  O dotację mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz wspólnoty mieszkaniowe, której członkowie są osobami fizycznymi będącymi właścicielami lub współwłaścicielami lokali i korzystają ze wspólnego źródła ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest niezaleganie przez wnioskodawcę w podatkach, opłatach lokalnych oraz opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Świdnica. Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła tj.: kotły gazowe, piece zasilane energią elektryczną, kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), pompy ciepła. – Rozpoczynając w 2019 roku pierwszą edycję gminnego programu dotującego wymianę tzw. „kopciuchów” na ekologiczne źródła ciepła przyznaliśmy 40 dotacji na łączną kwotę 280 tys. zł. Rok później zwiększyliśmy wydatki na ten cel do poziomu 532 tys. zł. W 2021 roku planujemy przeznaczyć kolejne pół miliona złotych z budżetu gminy Świdnica – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Wnioski będą przyjmowane w określonym terminie w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, lub za pośrednictwem poczty począwszy od dnia ogłoszenia naboru do dnia jego zakończenia. O terminie naboru będziemy informować za pośrednictwem mediów społecznościowych i serwisu informacyjnego urzędu. Jednocześnie zastrzegamy, że w przypadku zmiany obostrzeń w walce z COVID-19 termin naboru może ulec zmianie. Składanie pism i wniosków o dofinansowanie przed wyznaczonym terminem naboru powoduje ich pozostawienie bez rozpatrzenia. Ponadto wnioski złożone w latach ubiegłych o wymianę pieców nie będą brane pod uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *