Podzielą środki na remonty zabytków

Blisko 3 miliony złotych przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta Świdnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących  się w gminnej ewidencji zabytków. W wyznaczonym terminie naboru wpłynęło aż 88 wniosków. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiony zostanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w piątek, 28 maja.

Zaproponowano przyznanie dotacji 20 wnioskodawcom. Wyboru zadań i podziału środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta, dokonano kierując się wartością historyczną, naukową lub artystyczną zabytków, złym stanem technicznym i publiczną ich dostępnością.

– Zarówno biskup Marek Mendyk z Diecezji Świdnickiej, jak i biskup Waldemar Pytel z Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zostali poinformowani o propozycji prezydent miasta odnośnie dofinansowania. Dzięki temu, świdnicka Katedra otrzyma, jeśli radni przyjmą projekt uchwały, 500 tys. zł. na prace konserwatorskie przy ołtarzu, a Kościół Pokoju 500 tys. zł. na prace restauratorskie, konserwatorskie                             i roboty budowlane budynku dawnej pastorówki – czytamy w komunikacie z miasta.  

Propozycja prezydent miasta do radnych dotyczyć będzie również dotacji na prace remontowe dla 18 podmiotów: właściciela willi Hanna przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1 oraz wspólnot mieszkaniowych przy ulicach: Bocznej 4, Bolesława Chrobrego 11, Długiej 26, Grodzkiej 22, Komunardów 20, Łukowej 14, Przechodniej 2-2a, Kazimierza Pułaskiego 26, Równej 14, Rynku 23a, gen. Władysława Sikorskiego 5, Świętokrzyskiej 2, Trybunalskiej 8 i 12, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 2 i 3 oraz Wrocławskiej 75.  

W 2014 roku 8 podmiotom przekazano kwotę 406 800 zł. Ale już w kolejnym roku wartość dotacji wyniosła ponad cztery razy tyle. W 2015 roku udzielono dotacji 19 podmiotom na kwotę 1 838 032 zł. W 2016 roku dla 24 wnioskodawców wydatkowano z budżetu miasta 1 405 850 zł. W 2017 roku 1 426 885 zł przeznaczono na wsparcie prac remontowych dla 17 obiektów. W 2018 roku prawie 3 miliony zł trafiły do 29 wnioskodawców. W 2019 roku była to kwota 1 160 573 zł przyznana 27 wnioskodawcom. W roku ubiegłym 8 podmiotów otrzymało 1 470 000 złotych. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *