Podnośmy swoje kwalifikacje

Jeśli chcemy, by nasze CV zaskoczyło pracodawcę warto wciąż podnosić swoje kwalifikacje, np. poprzez różnego rodzaju szkolenia.

 

W ostatnim roku liczba szkolących się menedżerów wzrosła o jedną trzecią, ciągle wzrasta też liczba szeregowych pracowników kierowanych przez pracodawców na kursy doszkalające.

Wiemy, że warto szkolić, ale odpowiedzmy sobie na pytanie dlaczego? Zmiany zachodzące w gospodarce i ich tempo zmuszają firmę do inwestycji w kapitał ludzki. Źródło konkurencyjności to przede wszystkim pracownik z adekwatną wiedzą i kompetencjami.

Szkolenia umożliwiają podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz utrzymanie profesjonalnego poziomu realizowanego zadania. Przeszkolony pracownik ma szansę poprawić ilość i jakość swoich wyników, a także zmniejszyć liczbę wykonywanych błędów.

Uczestniczenie w szkoleniach daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz korzystania z wypracowanych już doświadczeń. Szkolenie wpływa na umiejętności kierownicze kadry menedżerskiej, co owocuje wzrostem motywacji oraz wydajności pracowników. Wielu pracowników dzięki uczestnictwu w szkoleniach ma możliwość zaspokajania swoich potrzeb samorealizacji i budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Szkolenie jest często postrzegane jako forma nagrody i wyróżnienia, co pełni w tym przypadku również funkcję motywacyjną. Wiedza zdobyta w trakcie szkoleń pomaga pracownikowi spojrzeć z dystansu na swoją pracę, stanowisko, swoje codzienne działania, wzbogaca zasób kompetencji dając możliwość podejmowania coraz trudniejszych wyzwań. Dokształcanie i przekwalifikowanie stanowią alternatywę dla zwolnień i rekrutacji nowych pracowników. Warto wspomnieć, że inwestowanie w szkolenia pracownika ma korzystny skutek dla pracodawcy w sytuacji, gdy jest ono ściśle powiązane z funkcjonującym systemem motywacyjnym. Wówczas zmniejsza się ryzyko utraty osoby, w którą zainwestowaliśmy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *