Pierwsze wypłaty na koncie

kasa_3

Pierwsze świadczenia dla 342 dzieci w łącznej kwocie 102,6 tys. zł trafiły w lipcu już na konta osób wnioskujących. Od 1 sierpnia br. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START” można składać również w formie papierowej. Tylko w pierwszym dniu ich przyjęć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 63 takich podań.

kasa_3

Z pewnością uruchomienie tradycyjnej formy przyjmowania wniosków sprawi, że ich liczba z każdym dniem będzie większa. Chociaż osoby uprawnione do w/w świadczenia w gminie Świdnica chętnie korzystają z rozwiązań elektronicznych. Szacujemy, że ok. 28% dzieci zostało już objętych świadczeniem DOBRY START.

Złożenie wniosku do sierpnia br. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2018 r.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynający rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wniosek o świadczenie DOBRY START należy składać  do 30 listopada br. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informujemy, że kanał elektroniczny, uruchomiony od 1 lipca br. poprzez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, jest w dalszym ciągu honorowany jako alternatywna do wersji papierowej forma złożenia wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *