Pieniądze z ministerstwa dla seniorów

Dom Dziennego Pobytu w Świdnicy uzyskał dofinansowanie w wysokości 140 tys. zł. w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020. Jego celem jest zapewnienie wsparcia świdnickim seniorom, poprzez umożliwienie korzystania z usług opiekuńczych poza miejscem ich zamieszkania oraz profilaktyka i prewencja psychologiczno-pedagogiczna zmierzająca do przeciwdziałania patologii życia społecznego ludzi starszych, w ramach oferty aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej.

 

Dom Dziennego Pobytu w Świdnicy uzyskał dofinansowanie w wysokości 140 tys. zł. w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020. Jego celem jest zapewnienie wsparcia świdnickim seniorom, poprzez umożliwienie korzystania z usług opiekuńczych poza miejscem ich zamieszkania oraz profilaktyka i prewencja psychologiczno-pedagogiczna zmierzająca do przeciwdziałania patologii życia społecznego ludzi starszych, w ramach oferty aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej.

W ramach projektu zakłada się przekształcenie ośrodka wsparcia Domu Dziennego Pobytu „Przystań” w Dzienny Dom „Senior-WIGOR” funkcjonującego w strukturach MOPS w Świdnicy, poprzez adaptację pomieszczeń, w celu dostosowania do standardów programu. Remontem objęte zostaną dwie sale – wypoczynkowa oraz sala gier. Wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okien, oświetlenie. Pomieszczenia zostaną odmalowane i odświeżone. Remontu doczekają się także łazienki.

W ramach programu doposażona zostanie sala wypoczynkowa. Zakupiony zostanie sprzęt audiowizualny, rzutnik multimedialny, zestaw nagłośnieniowy: mikrofony bezprzewodowe i głośniki. Dokupione zostaną również materiały dydaktyczne, audiobooki, płyty z muzyką relaksacyjną, sprzęt rehabilitacyjny oraz wyposażenie kuchni. 

Zapewniona zostanie także specjalistyczna opieka psychologa, dietetyka, gerontopedagoga oraz rehabilitanta. Oprócz tego na seniorów czekać będą zajęcia integracyjne, seanse filmowe, zajęcia Akademii Promocji Zdrowia Seniora, rozrywki umysłowe, grupa teatralna, zajęcia muzyczne, taneczne i kulinarne.

Adresatami oferty Dziennego Domu „Senior-WIGOR” są osoby, który ukończyły 60. rok życia, nieaktywne zawodowo, przebywające na emeryturze lub rencie, w sposób optymalny samodzielnie funkcjonujące w społeczeństwie, mające potrzebę kontaktów międzyludzkich oraz chcące korzystać z usług w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

To kolejny element realizacji programu, skierowanego do seniorów. Zapewnienie dobrej opieki osobom starszym, organizacja wolnego czasu, poprawa komfortu życia – to rzeczy bardzo dla mnie istotne i zadania w tym zakresie realizuję od początku swojej kadencji – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Program realizowany będzie od października do końca grudnia tego roku. Udział w nim weźmie 130 osób.

UM Świdnica, fot. BFG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *