Patroni ostatnich rond wybrani

Kolejne dwa świdnickie ronda mają od piątku swoje nazwy. Były to ostatnie ze świdnickich skrzyżowań o ruchu okrężnym, które nie posiadały swoich patronów.

Rondo u zbiegu ulic Księcia Henryka Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, Bogusza Stęczyńskiego i Waleriana Łukasińskiego uzyskało nazwę Rondo Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Zgłoszone zostało przez klub radnych Prawo i Sprawiedliwość oraz klub radnych Wspólnota Samorządowa, a wniosek poparł Biskup Świdnicki Ignacy Dec. – Ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947-1984) Polak i Kapłan katolicki poniósł męczeńską śmierć w czasie opresyjnych rządów PRL. Jego męczeństwo wstrząsnęło całym społeczeństwem w kraju i na świecie. Kościół Rzymskokatolicki ogłosić Księdza Jerzego Popiełuszkę Błogosławionym i Patronem NSZZ „Solidarność”. Charyzmatyczna posługa Księdza Jerzego kierowana miłością do Boga i Ojczyzny inspirowała wieli Polaków do pokojowych przemian i wierności w dążeniu do sprawiedliwości społecznej. Liczni Świdniczanie i mieszkańcy Naszego Regionu wyrażali solidarność z Księdzem Jerzym. Jego dewizą nauczania i życia, aż do męczeńskiej śmierci było: „zło dobrej zwyciężaj”. Każdy może odczytać moc i światło w tym przekazie, potwierdzone w świadectwie życia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Potrzebny jest nam taki wzór życia Patrioty i utrwalenie pamięci o nim w Naszym Mieście. Wyrażamy przekonanie, że skoro Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko znalazł uznanie nie tylko w Kościele, ale został doceniony przez inne Samorządy, tak też będzie w Naszym Mieście – Świdnicy – uzasadniali wnioskodawcy.

Na piątkowej sesji większością głosów zdecydowano, że rondo u zbiegu ulic Emilii Plater, Ludwika Zamenhofa i Ceglanej będzie nosiło nawę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Celem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych – w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia, jak również na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Najbardziej znaną formą działalności Fundacji jest coroczna ogólnopolska impreza o charakterze charytatywnym pod nazwą Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas której w całej Polsce odbywają się koncerty muzyczne, różne imprezy kulturalne i sportowe, w których dochód przeznaczony jest na cele Fundacji. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec”, otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt wartości ponad 400 tys. złotych, m.in. aparat USG, inkubatory, kardiomonitor, aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków i wiele innych sprzętów – argumentowali zwolennicy tej nazwy.

Za nazwaniem ronda na Zawiszowie zagłosowało 21 radnych, przy jednym głosie przeciw. W głosowaniu za nadaniem imienia rondu na ulicy Zamenhofa za było 16 samorządowców, 4 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

(opr)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *