Otrzymali wsparcie na wyprawkę szkolną

 

315 uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna”. 

 

315 uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna”. 

Otrzymali oni dofinansowanie na zakup podręczników do użytku szkolnego. W sumie na ten cel miasto otrzymało 79 780 zł dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Świdnica, jako realizator rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” rozpoczęło wypłaty dofinansowań na zakup podręczników dla uprawnionych uczniów klas III SP (kryterium dochodowe) oraz uczniów świdnickich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o objęcie pomocą wraz z niezbędnymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie pomocy  składane były do dyrektorów szkół. W szkołach wnioski były weryfikowane, przyjmowano  dokumenty poświadczające  zakup podręczników, sporządzano ostateczne zestawienia uczniów uprawnionych,  ze wskazaniem dla każdego ucznia zweryfikowanej kwoty pomocy. Wartość pomocy na zakup podręczników do kształcenia ogólnego nie mogła przekroczyć: 225 zł dla uczniów klas III SP, 325 zł dla uczniów klas V i VI SP oraz  350 zł dla uczniów klas II i III G.

Wypłaty świadczeń realizowane będą w miejskich szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w  formie przelewów dla uczniów szkół nie prowadzonych przez miasto.

 

(UM Świdnica), fot archiwum redakcji

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *