Ostatni etap remontu zakończony

20 września odbył się oficjalny odbiór ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin – Krzczonów – granica powiatu.

Długość wyremontowanego odcinka to prawie 700 m. Zakres wykonanych prac obejmował między innymi: frezowanie starej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej i odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie chodników z kostki brukowej, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych oraz wykonanie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2 mln. 200 tys. zł. z czego 50% środków pochodziło z budżetu państwa z Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Pozostałe koszty to: prawie 500 tys. zł. z budżetu Powiatu Świdnickiego, 400 tys. zł. z dotacji Gminy Wiejskiej Świdnica a 300 tys. zł. dołożyło Miasto Świdnica. Całość inwestycji przebudowy drogi powiatowej Boleścin – Krzczonów – granica powiatu objęła odcinek o długości 3 km. 680 m. i kosztowała w sumie ponad 6 mln. zł.

Poniżej, krótkie podsumowanie inwestycji.

Etap

Nabór wniosku / realizacja

Długość odcinka

[km]

Wartość inwestycji [zł]

Finansowanie [zł]

Dotacja z budżetu państwa Wkład Powiatu Wkład Gminy Świdnica Wkład Miasta Świdnica
I 2015 / 2016 1,870 1.614.061,19 807.030,00 200.000,00 477.031,19 130.000,00
II 2016 / 2017 1,110 2.313.225,35 1.156.612,67 156.612,68 750.000,00 250.000,00
III 2017 / 2018 0,698 2.210.247,16 1.017.083,00 493.164,16 400.000,00 300.000,00
Podsumowanie 3,68 6.137.533,70 2.980.725,67 849.776,84 1.627.031,19 680.000,00

W odbiorze uczestniczyli: Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz przedstawiciele Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, Urzędu Gminy Świdnica, Miasta Świdnica, wykonawcy i mieszkańców Krzczonowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *