Ogródek Jordanowski odzyska dawny blask

Ponad 2,7 mln złotych kosztować będzie zmiana wizerunku zlokalizowanego u zbiegu ulic Marii Konopnickiej i 1 Maja Ogródka Jordanowskiego. Zatwierdzono dokumentację projektową i przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Wśród zaplanowanych prac jest m.in. odnowienie placu zabaw dla dzieci i wiele nowych nasadzeń zieleni.

Dokumentacja projektowa na przebudowę Ogródka Jordanowskiego opracowana została przez świdnicką firmę Art-Bud. Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje wykonanie: alejek, nasadzeń zieleni niskiej, okrywowej i wysokiej, a także oświetlenia terenu lampami parkowymi, monitoringu, montażu ławek i koszy, poidła, stojaków rowerowych oraz fontanny. Powstanie nowy plac zabaw wraz ze strefą rodziców osłoniętą pergolą. Cały teren będzie ogrodzony. Nowością na placu zabaw będą krzywe lustra – urządzenia, których nie ma jeszcze w Świdnicy.

Ponadto rozebrane zostaną budynki usługowe i gospodarcze, które nie są użytkowane, a ich stan techniczny jest katastrofalny. Na ścianie budynku, znajdującego się przy rewitalizowanym terenie, pojawi się mural. Koszt zadania według kosztorysów inwestorskich to ponad 2 mln 170 tys. zł. Środki zewnętrzne pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Została podpisana wstępna promesa na 90% kosztów dofinansowania, przy 10% wkładu własnego. Dotacja na przebudowę Ogródka Jordanowskiego, a także na przebudowę przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia – ul. Bohaterów Getta – ul. Teatralna – ul. Mennicka, opiewa na kwotę 4 mln 950 tys. zł.

Prace na podwórku obejmą m.in. rozbiórkę niezamieszkałych i nieużytkowanych budynków, rozbiórkę muru wraz z ogrodzeniem, budowę chodników, miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych, jezdni z kostki granitowej wraz z ukształtowaniem terenu, wykonanie powierzchni zielonych (trawy, byliny, krzewy ozdobne, drzewa), budowę zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów stałych z dachami zielonymi, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, w tym budowę oświetlenia i monitoringu.

Planowane jest również pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60% dofinansowania na zagospodarowanie zielenią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *