Odszkodowanie za dziurę

Uszkodziłeś auto na dziurawej drodze? Powalcz o odszkodowanie.

 

Jeżeli uszkodziłeś samochód wjeżdżając w dziurę, nie odjeżdżaj z miejsca wypadku. Możesz zażądać odszkodowania od zarządcy danej drogi.

 

Uszkodziłeś auto na dziurawej drodze? Powalcz o odszkodowanie.

 

Jeżeli uszkodziłeś samochód wjeżdżając w dziurę, nie odjeżdżaj z miejsca wypadku. Możesz zażądać odszkodowania od zarządcy danej drogi.

 

W pierwszej kolejności należy zadzwonić po policję lub straż miejską. To najlepszy sposób na uwiarygodnienie zdarzenia. Ponadto sporządzony protokół przyda się przy występowaniu o odszkodowanie oraz jako załącznik o wypłatę z autocasco. Jeżeli jest możliwość, należy zrobić zdjęcia. Warto także zmierzyć dziurę i podać jej wymiary na odpowiednim wniosku. Należy także pamiętać o ewentualnych świadkach zdarzenia: nie musi to być postronna osoba – ale np. pasażer kierowanego przez Ciebie samochodu.

 

Wniosek o odszkodowanie i protokół z miejsca zdarzenia musi zostać sporządzony bardzo skrupulatnie. Poniżej podajemy wzór wniosku o odszkodowanie oraz odpowiedzi formularz.

 

Wniosek z załącznikami musi trafić do sprawcy zdarzenia, czyli właściwego zarządcy drogi. Jest nim w zależności od kategorii drogi gmina, powiat, województwo lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W naszym powiecie podział dróg jest następujący:

  • krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Wałbrzychu, tel. 74/841-03-65 wew. 16
  • wojewódzkie – Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wałbrzych, tel. 74/845-33-57;
  • powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych, tel. 74/851-40-70 wew. 21.
  • miejskie

– miasto Świdnica, tel. 74/856-28-00

– miasto i gmina Strzegom, tel. 74/85-60-599

– miasto i gmina Jaworzyna Śląska, tel. 74/858-82-30

– miasto Świebodzice, tel. 74/666-95-17

– miasto i gmina Żarów, tel. 74/85-80-591

– gmina wiejska Świdnica, tel. 74/852-30-67

– gmina Dobromierz, tel. 74/85-86-217

– gmina Marcinowice, tel. 74/85-85-226/227

 

Odszkodowania za dziury w jezdni mogą dotyczyć dwóch rodzajów strat – finansowych, wynikających z uszkodzenia samochodu lub innych sprzętów się w nim znajdujących (np. komputer, telefon komórkowy), a także strat moralnych, np. gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu. W przypadku strat finansowych sprawa jest nieco prostsza – należy zachować wszelkie rachunki i faktury za naprawę uszkodzeń, będą one podstawą dla ustalenia wysokości odszkodowania. Straty moralne ciężej jest wycenić, dlatego każdy taki przypadek zostaje rozstrzygnięty indywidualnie.

 

Na koniec pamiętajmy. Tego rodzaju sprawy przedawniają się dopiero po trzech latach. Oczywiście po tak długim czasie trudniej będzie ze skompletowaniem całej dokumentacji czy przedstawienia świadków zdarzenia, ale zawsze nie jesteśmy na przegranej pozycji.

 

Ważne!

Czasami zdarza się, że to nie właściciel odpowiada za szkodę powstałą na jego drodze. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku robót drogowych prowadzonych bez wyłączenia ruchu drogowego. W razie uszkodzenia samochodu na takim odcinku, odpowiedzialność za szkodę ponosi wykonawca robót, którego poznamy dzięki tablicy informacyjnej. W przypadku jej braku trzeba będzie ustalić kto odpowiada za naprawę.

 

odszkodowanie_wzor.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *