Odebrała Orła Powiatu

Uroczystą sesją Rad Gmin i Rady Powiatu Świdnickiego samorządowcy Ziemi Świdnickiej uczcili 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. Oprawę muzyczną stanowił występ Zespołu Mazowsze. W tym dniu uroczyście podpisano Deklarację Świdnicką i uhonorowano zasłużonych dla województwa i lokalnych społeczności. Swoje własne odznaczenie ma powiat Świdnicki. ORŁA POWIATU z rąk starosty i wicestarosty odebrała wójt gminy Teresa Mazurek.

Uroczysta sesja Rady Powiatu Świdnickiego i wszystkich rad gmin tworzących powiat  miała miejsce w auli I LO im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. Punktem kulminacyjnym obrad było podpisanie Deklaracji Świdnickiej. Pod dokumentem podpisali się wszyscy przewodniczący rad oraz wójtowie, burmistrzowie, prezydent i starosta.

Treść dokumentu

Deklaracja Świdnicka
My, mieszkańcy gmin Powiatu Świdnickiego, chcemy w tym szczególnym dla każdego Polaka czasie, jakim jest 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości, wyrazić naszą dumę, wdzięczność oraz podziw dla naszych przodków za ich trud i walkę o niepodległość Ojczyzny. Burzliwe dzieje tych ziem są dla nas świadectwem wielonarodowościowego kontekstu kulturowego i bogactwa historycznego.

Z całą mocą i z pełną świadomością naszej tożsamości czujemy się spadkobiercami szlachetnego rodu Piastów Świdnickich, którzy budowali na tych ziemiach podwaliny rodzącego się w 966 roku Państwa Polskiego i przez stulecia zachowywali wierność królowi polskiemu. Jednocześnie nie zapominamy o wkładzie późniejszych władców, którzy losy tych ziem związali z Koroną Czech, a później dynastią Habsburgów oraz Królestwem Prus. Ich wkład w rozwój i prestiż regionu jest nieocenionym dziedzictwem, z którego dziś możemy czerpać pełnymi garściami, spacerując po pięknie zachowanych, zabytkowych miejscowościach Dolnego Śląska.

Ziemie te przez stulecia były oderwane od Polski. Wróciły do Macierzy dopiero po burzliwych wydarzeniach II Wojny Światowej. Ich polskość od nowa budowali przesiedleńcy z Kresów Wschodnich oraz innych terenów powojennej Polski. Jako ich potomkowie czujemy się odpowiedzialni za dalsze losy regionu. Deklarujemy w tym podniosłym dniu nasze pełne oddanie dla wartości wyznawanych przez naszych przodków — wolności, równości i tolerancji. Chcemy żyć w Polsce otwartej dla każdego niezależnie od pochodzenia, rasy, wyznania czy poglądów. Będziemy wspólnie starać się, by w Powiecie Świdnickim miasta i wsie były dumne ze swojej wielonarodowej przeszłości.

Cieszymy się z osiągnięć ostatnich 29 lat wolności. Odnieśliśmy jako naród sukces nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale i w epokowym dziele budowy demokratycznego państwa. Umocniliśmy nasze bezpieczeństwo, przystępując do NATO. Uzyskaliśmy członkostwo w Unii Europejskiej, której podwalinami stały się wartości chrześcijańskie.

Nasza świdnicka ziemia była już świadkiem wielu niezwykłych, historycznych wydarzeń. Jednak tym najważniejszym był moment pojednania narodu polskiego i niemieckiego. 12 listopada 1989 roku na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Krzyżowej odbyła się słynna już ze swej symboliki msza, podczas której premier Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz Helmut Kohl uścisnęli sobie dłonie na znak pojednania. Wspominamy ów znaczący gest nie bez przyczyny. Wiążemy z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości wielkie nadzieje. Wierzymy, że dzień 11 listopada 2018 roku stanie się pięknie przeżytym narodowym świętem, a także wspólnym mianownikiem dla każdego rodaka i doprowadzi do pojednania nas, Polaków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *