Odcinek Trasy Sudeckiej już wyremontowany

Dostępny dla kierowców jest już fragment drogi wojewódzkiej nr 379, która wchodzi w skład projektu Trasy Sudeckiej. Realizacja inwestycji drogowych i poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników to jeden z priorytetów Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Dlatego w regionie realizowanych jest obecnie wiele ważnych przedsięwzięć. Podobnie będzie także w przyszłym roku. Według założeń budżetowych na te cele na całym Dolnym Śląsku przeznaczone zostanie ponad 500 mln zł.

W ramach zadania wykonano m.in. modernizację nawierzchni, wybudowano także dwa ronda w miejscu istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi: rondo w Modliszowie  (skrzyżowanie DW nr 379 z drogą powiatową nr 2912D) oraz rondo na skrzyżowaniu DW nr 379 z drogą powiatową nr 2911D kierunek  Witoszów Górny – Bystrzyca Dolna.

Remont tego odcinka był bardzo ważny przede wszystkim ze względu na poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników. Trasa ta komunikuje również mieszkańców Modliszowa ze Świdnicą i Wałbrzychem. Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 32 mln zł, z czego większość pochodziła z funduszy unijnych.

– Otwarcie odcinka „Modliszówki” to ważne wydarzenie dla mieszkańców powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego. Trasa ta pozwoli na lepsze skomunikowanie tej części naszego regionu oraz znacząco wpłynie na bezpieczeństwo korzystających z niej kierowców. Przy okazji modernizacji nawierzchni, wybudowano także nowe ścieżki pieszo – rowerowe oraz chodnik, co zadowoli turystów odwiedzających powiat świdnicki – mówi Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wyremontowany fragment drogi wojewódzkiej nr 379, która wchodzi w skład projektu Trasy Sudeckiej

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda przy ul. Uczniowskiej w Starym Julianowie do ronda przy ul. Wałbrzyskiej w Świdnicy została zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez firmę Polbud-Pomorze Sp. z o.o.  11-kilometrowy odcinek drogi zaprojektowano dla klasy G, ponadto poszerzona została jezdnia, a także wybudowano ścieżki pieszo-rowerowe i chodnik. Wartość umowy to ponad 32 mln zł brutto, z czego 85% zostało sfinansowane z RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a 15% to wkład Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

– Droga wojewódzka nr 379 od granic Świdnicy w stronę Starego Julianowa i Modliszowa jest już gotowa w nowej wersji, jako przyszła Trasa Sudecka. Tego typu drogi są bardzo ważne, ponieważ ich budowa rozwiązuje wiele problemów komunikacyjnych, chociażby poprzez zwiększanie płynności ruchu i wyprowadzanie dużej jego części z miast – tłumaczy Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja inwestycji drogowych i poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników to jeden z priorytetów Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Według założeń budżetowych na przyszły rok w podziale na subregiony Dolnego Śląska plany te wyglądają następująco:
•    subregion wrocławski: ponad 273 mln zł (48%)
•    subregion jeleniogórski: ponad 110 mln zł (20%)
•    subregion wałbrzyski: ponad 110 mln zł (19%)
•    subregion legnicko-głogowski: ponad 71 mln zł (13%)

W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni, wybudowano także ścieżki pieszo – rowerowe, chodnik oraz dwa ronda w miejscu istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi

– Inwestycje drogowe to jeden z naszych priorytetów. Przebudowa dróg przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko uczestników ruchu drogowego, ale również mieszkańców poszczególnych miejscowości. Warto dodać, że inwestycje infrastrukturalne przyczyniają się do inicjowania wielu efektów gospodarczych i społecznych mających charakter uniwersalny, które z kolei determinują funkcjonowanie, a także rozwój różnych dziedzin takich jak gospodarka czy turystyka – z pewnością z korzyścią dla mieszkańców – mówi Ewelina Szydłowska – Kędziera, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

W innych częściach województwa także prowadzone są obecnie ważne inwestycje drogowe. Z początkiem października Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przekazała wykonawcy plac budowy, gdzie powstanie pierwsza część południowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia o długości 2,5 km. Budowa drogi wojewódzkiej rozpocznie się od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa).

Po ukończeniu prac na pierwszym odcinku, do wybudowania zostanie jeszcze fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia od skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie przy al. Karkonoskiej przez Wysoką. Tam trwają obecnie prace projektowe i po ich zakończeniu w 2022 roku, samorząd województwa planuje ogłosić przetarg na wykonanie prac budowlanych.

Jednocześnie trwają intensywne prace w terenie przy budowie północnego odcinka WOW Łany – Długołęka. Samorząd województwa podpisał umowę z wykonawcą (konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud) w połowie maja 2020, a prace ruszyły w lipcu 2020 roku. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Koszt inwestycji wynosi prawie 165 mln zł. Planowo zadanie ma być gotowe pod koniec 2022 roku.

Gotowa WOW umożliwi szybki i bezpieczny objazd Wrocławia od jego południowej i wschodniej strony, a w połączeniu z obwodnicą autostradową stworzy komunikacyjny pierścień wokół stolicy regionu, wyprowadzając dużą część ruchu kołowego z lokalnych dróg

– Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia to jeden z największych projektów drogowych na Dolnym Śląsku. Droga ta umożliwi szybki i bezpieczny objazd Wrocławia od jego południowej i wschodniej strony, a w połączeniu z obwodnicą autostradową stworzy komunikacyjny pierścień wokół stolicy regionu, wyprowadzając dużą część ruchu kołowego z lokalnych dróg – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto, obecnie trwa m.in. także budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 o wartości ponad 24 mln zł. Prowadzone są również inwestycje mostowe, m.in. przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 nad rzeką Jedlica w Kostrzycy o wartości ponad 5,8 mln zł czy remont dwóch obiektów mostowych w ramach modernizacji drogi wojewódzkiej nr 367 w Kowarach. Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje także projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa pieszych obejmujące m.in. budowę chodników czy oświetlenia drogowego w takich miejscowościach, jak Szarocin, Ogorzelec czy Leszczyniec.

artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *