Obiekty sportowe w Gminie Świdnica otwarte

Z dniem 11 maja został otwarty kompleks boisk ORLIK w Lutomi Górnej. Od 18 maja swoją działalność wznowiło centrum sportowo-rekreacyjne w Witoszowie Dolnym, ale tylko w zakresie hali sportowej. Natomiast od 19 maja zostały ponownie otwarte wszystkie boiska sportowe na terenie gminy Świdnica. Informujemy, że korzystanie z infrastruktury sportowej w dalszym ciągu wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

• Od dnia 11 maja 2020 r. otwarty jest kompleks boisk sportowych „ORLIK” w Lutomi Górnej

• Od dnia 18 maja 2020 r. otwarta jest Hala sportowa w Witoszowie Dolnym – szczególne zasady korzystania to zarządzenie na całą stronę, najważniejsze punkty to:
1) Od 18 maja 2020 r. została otwarta hala sportowa z wyłączeniem trybun, szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).
2) Wyłącza się możliwość wypożyczania sprzętu sportowego.
3) Limity osób korzystających z hali sportowej (nie dotyczą osób niezbędnych do obsługi):
a) boisko główne – maksymalnie 32 osoby plus 3 osoby prowadzące zajęcia,
b) sala fitness – maksymalnie 12 osób plus 1 osoba prowadząca zajęcia.
4) Osoby wchodzące i opuszczające teren hali sportowej obowiązuje dezynfekcja rąk.
5) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zapewnia:
a) płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu i wyjściu z hali sportowej,
b) instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach toalet,
c) dezynfekcję urządzeń (w tym toalet) i sprzętu sportowego (należącego do hali sportowej) po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
d) min. 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi z hali sportowej lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających.

• Od 19 maja 2020r. otwarte są wszystkie boiska portowe na terenie gminy Świdnica,
1) Od 19 maja 2020 r. boiska sportowe otwarte są z wyłączeniem trybun.
2) Limity osób korzystających z boiska (nie dotyczą osób niezbędnych do obsługi obiektu)
a) maksymalnie 14 osób plus 2 osoby prowadzące zajęcia,
b) maksymalnie 22 osoby plus 4 osoby prowadzące zajęcia – w przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich,
c) maksymalnie 16 osób plus 3 osoby prowadzące zajęcia na jednej połowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego – w przypadku podzielenia pełnowymiarowego boiska na dwie części z zachowaniem strefy buforowej 5 m.
3) Wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego, poza toaletą.
4) Osoby wchodzące i opuszczające teren obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk.
5) Obowiązują min. 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi z boisk lub inne ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystających.”

Szczególne zasady korzystania z obiektów sportowych obowiązują do odwołania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *