Niepodległa z Zasłużonymi dla Gminy Świdnica (VIDEO)

To już dobra, gminna tradycja, że w czas Narodowego Święta Niepodległości wręczane są najważniejsze tytuły, przyznawane przez Radę Gminy Świdnica. W tym roku decyzją kapituły tytułem Zasłużony dla Gminy Świdnica uhonorowani zostali: Stanisław Burczyński, Ryszard Gawron, Henryk Sara. Gminne obchody 99. rocznicy odzyskania Niepodległości odbyły się w auli I LO im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.

Tytuł ZASŁUŻONY DLA GMINY ŚWIDNICA przyznawany jest mieszkańcom gminy Świdnica, od 15 lat. Po raz pierwszy, w 2002 r. tym zaszczytnym wyróżnieniem Rada Gminy Świdnica uhonorowała Cecylię Pączek, długoletnią sołtys sołectwa Boleścin. Na przestrzeni ostatnich 15 lat w tym gronie jest już 90 mieszkanców naszej gminy.

Wśród zaproszonych gości, którzy wspólnie z mieszkańcami gminy dzielili radość z Niepodległej, nie brakowało władz powiatowych: starosty Piotra Fedorowicza i jego zastępcy Zygmunta Worsy, komendanta powiatowego PSP w Świdnicy Tomasza Szuszwalaka, dyrektora wydz. kształcenia podstawowego i specjalnego Małgorzaty Sandecki z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Grazyny Walczak z-cy dyr. PUP, czy Doroty Kamińskiej kier. Inspektoratu ZUS w Świdnicy,

Dziękuję wszystkim gościom za przybycie, ale przede wszystkim mieszkańcom reprezentującym rożne organizacje w swoich miejscowościach, którzy zechcieli przyjść tutaj, aby poczuć się cząstką wielkiej, pięknej wspólnoty, której na imię GMINA ŚWIDNICA – mówiła wójt Teresa Mazurek.

Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją, podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości wręczane są najważniejsze tytuły przyznawane przez radę gminy. W tym roku z rąk wójt gminy Teresy Mazurek i przewodniczącej Rady Gminy Świdnica Reginy Adamskiej – tytuł Zasłużony dla Gminy Świdnica otrzymali: Stanisław Burczyński, Ryszard Gawron, Henryk Sara.

Stanisław Burczyński – to rolnik, mieszkaniec Makowic od 1958 r. do 1979 r., a następnie od 1993 r. Właściciel domu weselnego, prowadzi też gospodarstwo agroturystyczne. Jest wieloletnim członkiem Rady Sołeckiej, należał też do Integracyjnego Koła Przyjaciół Makowice-Opoczka-Jakubów. Aktywnie współpracuje z Klubem sportowym DABRO-BAU w Makowicach, podejmuje wiele działań na rzecz poprawy estetyki i rozwoju życia kulturalnego i sportowego w sołectwie. Jest otwarty na współpracę z mieszkańcami Makowic i sąsiednich sołectw, inicjuje wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych (festyny, uroczystości środowiskowe, spotkania okolicznościowe). Jest organizatorem rozgrywek tenisa stołowego w Makowicach. Sam aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych organizowanych przez Gminny Ludowy Klub Sportowy, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jest człowiekiem skromnym i życzliwym. Jego aktywność ma pozytywny wymiar w środowisku, zachęca innych do pracy i działania. Pan Stanisław Burczyński wielokrotnie powtarza, że Makowice i gmina Świdnica „to jest moje miejsce i moja gmina”, z których jest dumny. Zaangażowanie Pana Stanisława Burczyńskiego oraz jego praca na rzecz społeczności gminnej zasługują na nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica”.

Ryszard Gawron – mieszkaniec Lutomi Dolnej od marca 1964 roku, a od grudnia 2011 r. mieszkaniec Lutomi Górnej, radny powiatowy trzech kadencji. Zawodowo związany z rolnictwem. Od 1982 r. pracuje w RSP w Lutomi, której od 1992 r. jest Prezesem. Zarządzana przez Pana Ryszarda Gawrona spółdzielnia jest zintegrowana w swoich działaniach z mieszkańcami wsi, z działalnością Rad Sołeckich Lutomi Dolnej i Górnej oraz z gminą. Jako przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa Lutomia Dolna na przestrzeni 12 lat podejmował skuteczne działania na rzecz poprawy estetyki i warunków życia mieszkańców. Inicjuje wiele wydarzeń kulturalnych w swoim środowisku (festyny, uroczystości środowiskowe, czy dożynki gminne. W 2017 r. był członkiem Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych, pracując w zespole technicznym i organizacyjnym. Współpracuje z seniorami, strażakami, sportowcami, młodzieżą, Kołem Gospodyń Wiejskich, szkołą podstawową. Aktywna praca w środowisku , zaangażowanie, podejmowanie nowych wyzwań są dobrym przykładem dla młodych mieszkańców gminy. Pan Ryszard Gawron cieszy się uznaniem i zaufaniem w środowisku. Całokształt pracy na rzecz środowiska i gminy, aktywność i zaangażowanie zasługują na nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica”.

Henryk Sara – mieszkaniec Grodziszcza od marca 1955 roku, od 2002 roku do 2014 roku radny Gminy Świdnica. W IV kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, a w V kadencji Przewodniczącego Rady Gmina Świdnica, natomiast w VI kadencji był Wiceprzewodniczącym Rady. W latach 90-tych był założycielem i członkiem Komitetu Budowy Wodociągu (1992 r.) i Komitetu Budowy Kanalizacji (1996 r.) wsi Grodziszcze oraz przewodniczącym Komitetu Telefonizacji wsi Grodziszcze, Krzyżowa i Wieruszów (1994 r.). Był inicjatorem wielu inwestycji i działań na terenie Grodziszcza, poprawiających estetykę i komfort życia jej mieszkańców. Za swoje zaangażowanie w budowę remizy strażackiej w 2010 roku został odznaczony brązowym medalem „Zasłużony dla pożarnictwa”. Dzięki staraniom Pana Henryka Sary, sołectwo Grodziszcze przystąpiło do programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. Jest Liderem Inicjatywnej Grupy Odnowy Wsi, od 2012 roku członkiem Stowarzyszenia „Sztafeta Pokoleń”. Od 2015 r. należy do Klubu Starszaka, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Swoją aktywnością i zaangażowaniem daje dobry przykład młodym mieszkańcom sołectwa. Uczestniczy w życiu wsi angażując się oddolne inicjatywy mające na celu integrację mieszkańców sołectwa. Chętnie służy dobrą radą i pomocą mieszkańcom. Aktywność, zaangażowanie i współpraca z gminą zasługują na nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica”.

Uroczystą akademię rozpoczął program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ze szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej, pod kier. Tomasza Hrynacza i Marcina Kutnego. Zakończył występ Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”, który na przestrzeni 6 dekad swojej działalności wystapił na 2500 koncertach, m.in. we Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii Wloszech , Portugali, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, czy Meksyku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *