Najlepsi z najlepszych

Tradycyjnie, na dzień przed zakończeniem roku szkolnego, wójt gminy Teresa Mazurek wręczyła stypendia dla najzdolniejszych uczniów. – W tym roku mamy ich aż 232 – mówiła z dumą Teresa Mazurek. Prymusem Gminy Świdnica została uczennica Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym Laura Konior, ze średnią ocen 6.0.

W siedzibie Urzędu Gminy Świdnica odbyła się uroczystość będąca uhonorowaniem ogromnego wysiłku, jaki dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele i wychowawcy włożyli w wykonywanie swoich obowiązków. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa doroczne obchody wręczenia stypendiów miały w tym roku inną niż zwykle oprawę. – Tak duża liczba uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce to powód do dumy nie tylko dla uczniów i ich rodziców, ale także dla władz gminy i całej lokalnej społeczności. To jeden z najradośniejszych dni w mojej pracy zawodowej – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek. Największą liczbą stypendystów, którzy zdobyli najlepsze wyniki w nauce może poszczycić się Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym (71). W tej samej placówce oświatowej jest także największa liczba uczniów ze stypendiami sportowymi (11). W uroczystości wręczenia wyróżnień i gratulacji brali udział m.in.: Teresa Mazurek – wójt gminy Świdnica, Regina Adamska – przewodnicząca Rady Gminy Świdnica, Maria Jaworska – dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty oraz Beata Szyszka – przewodniczącą komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Łączna wartość przyznanych stypendiów wyniosła 49 950,00 zł. W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 przyznano 232 stypendia naukowe i sportowe z czego: 205 za osiągnięcia wysokich wyników naukowych, 27 za sukcesy sportowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *