Nagrody dla sportowców – nabór wniosków

Urząd Miejski w Świdnicy zachęca do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej za 2016 rok.

nagrody sportowe (6)

Zgodnie z uchwałą nr XIII/160/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Świdnicy,mogą zostać przyznane:

– nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników – mieszkańców Świdnicy lub członków klubu sportowego, podmiotu prowadzącego w innej formie działalność sportową, mających siedzibę na terenie Świdnicy,

– nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w klubach i podmiotach prowadzących w innej formie działalność sportową, mających siedzibę na terenie Świdnicy,

– nagrody i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, biorąc pod uwagę znaczenie tych osiągnięć dla społeczności świdnickiej.

Wnioski o nagrody i wyróżnienia dla trenerów i zawodników mogą dotyczyć określonych osiągnięć lub całokształtu działalności sportowej.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:

– macierzysty klub sportowy lub podmiot prowadzący w innej formie działalność sportową,

– właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,

– komisja Rady Miejskiej w Świdnicy właściwa do spraw sportu,

– komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwa do spraw sportu,

– osoba zainteresowana.

Wnioski należy składać na załączonych formularzach w Urzędzie Miejskim w Świdnicy,      ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 1a, w terminie do 28 lutego 2017 roku.

Uchwała w sprawie nagród jest do wglądu w Referacie Sportu (tel. 74 8562-926) oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy www.swidnica.bip-gov.info.pl (prawo lokalne).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *