Na Zawiszowie rozmawiali o Świdnicy

Ścieżki rowerowe, nowe chodniki i oświetlenie wartości 4 milionów złotych, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 i uporządkowanie parkingu w rejonie firmy „Colgate” – to tylko niektóre z inwestycji, jakie zrealizowane zostaną w 2017 roku na Zawiszowie.

Pierwsze z cyklu spotkań Prezydent Miasta Świdnicy z mieszkańcami odbyło się w poniedziałek, 6 lutego na Zawiszowie. W Szkole Podstawowej nr 1 grupa blisko 40 osób zapoznała się z raportem dotyczącym bezpieczeństwa przygotowanym przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, nowymi zasadami Budżetu Obywatelskiego oraz planem inwestycyjnym na rok 2017. Dyskusja trwała 3 godziny.

Po przedstawieniu przez policję statystyk dotyczących bezpieczeństwa na osiedlu Zawiszów głos zabrała prezydent miasta Beata Moskal-Słaniewska, która przedstawiła inwestycje zakończone, a także te, które mają rozpocząć się w najbliższym czasie. Będą to przebudowy istniejących chodników wraz z budową nowych ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela od ul. Gen. Władysława Andersa do ul. Henryka Pobożnego oraz wzdłuż całej długości ul. Henryka Pobożnego wraz z wymianą oświetlenia ulicznego oraz wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela od ul. Henryka Pobożnego do ul. Esperantystów i wzdłuż ul. Waleriana Łukasińskiego do ul. Krętej, gdzie również zostanie wymienione oświetlenie uliczne. Koszt tych inwestycji to blisko 4 miliony złotych.

Takiej kwoty na inwestycje na osiedlu Zawiszów nie było od lat. Chcemy dzięki środkom unijnym przebudować najważniejsze szlaki komunikacyjne w tym rejonie miasta wraz z budową bezpiecznych ścieżek rowerowych, co jest początkiem naszych działań odnośnie stworzenia sieci ścieżek łączących wszystkie większe dzielnice Świdnicy – podkreślała w trakcie spotkania prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Wśród problemów, które sygnalizowali mieszkańcy znalazły się te związane z hałasem na ulicy Kazimierza Wielkiego i Stęczyńskiego. Chodzi o wzmożony ruch TIR-ów w tym rejonie osiedla. Miasto wystąpiło do zarządcy drogi, czyli GDDKiA o wyłączenie ulicy Stęczyńskiego z ruchu samochodów ciężkich. Niestety, otrzymano decyzję negatywną umotywowaną tym, że w tej chwili nie ma możliwości przeniesienia transportu w inny sposób na drogę krajową nr 35. Jest jednak dobra wiadomość.

Obecnie tworzony jest plan zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Zawiszów i na pewno ujęte w nim zostanie wytyczenie nowej drogi, która przeniesie ruch bezpośrednio na łącznik. Otwiera to nam nowe możliwości. Będzie to jednak proces długoterminowy, kilkuletni – wyjaśniała prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Już wkrótce rozwiązany zostanie problem, o którym mieszkańcy Zawiszowa mówili od kilku lat. Chodzi o kierowców TIR-ów, którzy podczas postojów przy zakładzie Colgate pozostawiali po sobie spore ilości śmieci. Urząd Miasta podpisał porozumienie z firmą, która na tyłach fabryki wybudować ma parking oraz zaplecze sanitarne dla kierowców. Prace ruszą jeszcze w tym roku.

Na kolejne spotkania Prezydent Miasta Świdnicy zaprasza już 8 lutego do Szkoły Podstawowej nr 4; 6 marca do Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej; 9 marca do Gimnazjum nr 4; a 13 marca do klubu „Bolko”. Wszystkie spotkania zaplanowane są na godzinę 17:00.

Mateusz Jadach

Biuro Prezydenta Miasta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *