Na Dolnym Śląsku rusza projekt profilaktyki raka płuca

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc dołączyło do Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca. Badania wykonywane metodą niskodawkowej tomografii komputerowej mają poprawić świadomość dotyczącą tego schorzenia, polepszyć jego wykrywalność na wczesnym etapie rozwoju, a także zwiększyć zasób kadry medycznej przeszkolonej w diagnostyce i leczeniu tej choroby.

Program wykrywania raka płuca realizowany jest w całym kraju, który został w tym celu na 6 makroregionów. W każdym z nich wybrano podmiot realizujący badania, a te finansowane będą w 85% z funduszy unijnych i 15% z budżetu państwa.

Zależy nam, aby choroby nowotworowe były wykrywane na możliwie najwcześniejszym etapie, ponieważ znacznie zwiększa to szanse na wyleczenie pacjenta. Jednocześnie umożliwiamy Dolnoślązakom dostęp do nowoczesnej diagnostyki. Gorąco zachęcam do uczestnictwa w programie badań profilaktycznych – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego z Bezpartyjnych i Samorządowców.

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu jest partnerem w konsorcjum, które realizuje program w makroregionie śląskim obejmującym województwa: dolnośląskie, śląskie i opolskie. Pozostali uczestnicy konsorcjum to Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu. W sumie konsorcjum dysponuje budżetem sięgającym niemal 4 miliony złotych, a projekt będzie realizowany do maja 2023 roku.

Dzięki szerokiemu zasięgowi badania tomografem komputerowym, podczas jednej wizyty można wykryć różnego rodzaju zmiany w organizmie pacjenta, nie tylko nowotworowe

– Badania niskodawkowym tomografem komputerowym to kolejne działania w zakresie prewencji nowotworowej podejmowane przez marszałkowskie jednostki. W tym projekcie łączymy siły Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc z Dolnośląskim Centrum Onkologii. Chcemy się skoncentrować na niezwykle niebezpiecznym raku płuca. U większości pacjentów objawy raka płuca pojawiają się gdy choroba jest silnie zaawansowana, co powoduje, że rak jest trudny do leczenia – wyjaśnia Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

W ramach swoich zadań Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc ma możliwość pozyskania około 1000 pacjentów i przeprowadzenia 2370 badań tomografem komputerowym. Osobami do których skierowany jest projekt są:

  • Osoby w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, z okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat,
  • Osoby w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, z okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka

– ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza,

– ekspozycja na radom,

– indywidualna historia zachorowania na raka, przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu,

– historia chorób płuc: przewlekła oburacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

Ścieżka pacjenta w programie profilaktyki raka płuca obejmuje III etapy:

  1. Wizyta kwalifikacyjna – koordynator programu na podstawie ankiet i wywiadu z pacjentem dokonuje jego kwalifikacji do wykonania badania, objaśnia potencjalne dalsze ścieżki postępowania w przypadku wykrycia zmian nowotworowych lub ich braku.

Etap ten ma również charakter edukacyjny, koordynator jako osoba przeszkolona w poradnictwie antytytoniowym przedstawi uczestnikowi możliwości pozbycia się nałogu i sposoby walki z nałogiem.

2. Wizyta – badanie NDTK – wykonywane jest badanie niskodawkowej tomografii komputerowej z opisem wszystkich zmian stwierdzanych w płucach, śródpiersiu, sercu, naczyniach wieńcowych, ścianie klatki piersiowej, ze szczególnym uwzględnieniem guzków płuca jako zmian mogących odpowiadać wczesnemu rakowi płuca.

3. Wizyta wynikowa – podczas tej wizyty lekarz pulmonolog lub torakochirurg objaśnia pacjentowi wynik jego badania, charakterystykę wykrytych zmian. Planuje i przedstawia dalsza ścieżkę postępowania pacjenta, możliwych zabiegach inwazyjnych, a także dodatkowego badania NDTK po upływie 6-ciu lub 3-ch miesięcy. Ze względu na szeroki zasięg badania i możliwości wykrycia zmian innych niż nowotworowe, lekarz w takcie wizyty wynikowej informuje również o koniecznych konsultacjach z innymi specjalistami np. kardiolog, chirurg naczyniowy, endokrynolog.

Po wykonaniu wszystkich trzech etapów pacjent wraca na początek swojej ścieżki po upływie czasu wskazanego przez lekarza na wizycie wynikowej albo ponownie wykonuje badanie NDTK i przechodzi pełną ścieżkę. Jeśli ze względu na wielkość i charakter zmian wykrytych w badaniu został skierowany do diagnostyki i zabiegu operacyjnego, nie wraca już na ścieżkę badań przesiewowych.

– Nowotwory to niestety coraz częstsza przyczyna poważnych problemów zdrowotnych i zgonów. Dzieje się tak na całym świecie, ale w szczególności w krajach rozwiniętych, a więc także i w Polsce. Choć jest to zespół chorób zaliczany do tzw. chorób cywilizacyjnych, to profilaktyka i wczesne diagnozowanie nowotworów w znacznym stopniu ogranicza ich występowanie i pozwala skutecznie je leczyć. Najczęstszym przypadkiem raka, dającym wysoki wskaźnik zgonów w Polsce, jest nowotwór płuc. Niestety, często rozwija się on bezobjawowo przez wiele lat i ponad 70 proc. pacjentów zgłasza się, gdy choroba jest zaawansowana, trudna w terapii i daje mniejsze szanse na wyleczenie. Dla naszego zdrowia i długiego życia badajmy się więc regularnie. Wdrażane właśnie programy profilaktyki nowotworów na poziomie krajowym i regionalnym dają taką szansę – mówi Jerzy Dec, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

Każdego roku na Dolnym Śląsku odnotowuje się około 2 tys. nowych przypadków raka płuca. Około 72 procent pacjentów zgłasza się do lekarza dopiero w najwyższych stadiach zaawansowania choroby: trzecim i czwartym, co znacznie zmniejsza zakres możliwości terapeutycznych.

– Badania przesiewowe raka płuca zapewniają pacjentom kompleksowość opieki i ciągłość nadzoru w przypadku wykrycia zmian nowotworowych, co zwiększa wykrywalność nowotworów we wczesnym stadium zaawansowania, dając większe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, a co za tym idzie większe szanse na zdrowie społeczeństwa – podsumowuje Ireneusz Pawlak, torakochirurg, onkolog, Dyrektor Medyczny Dolnośląskiego Centrum Onkologii.Rejestracja dostępna jest w dni robocze w godzinach 8.00-15.00, a numer, na który należy zadzwonić aby umówić się na wizytę kwalifikacyjną to 71 726 25 25

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *