Muszą zwalczyć gryzonie. Obowiązkowa deratyzacja w Świdnicy

Urząd Miejski w Świdnicy przypomina o zbliżającym się okresie w którym przeprowadzona powinna zostać obowiązkowa deratyzacja. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku akcja realizowana jest w mieście dwa razy w roku: w kwietniu i październiku. Wtedy to każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek wyłożyć trutkę na szczury lub też skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która zajmuje się zwalczaniem gryzoni.

fot. archiwum redakcji, ilustracyjne

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości. Dotyczy ona zarówno domków jednorodzinnych, jak też domów wielorodzinnych, czy budynków użyteczności publicznej, pubów, restauracji, jednostek miejskich, firm, ogrodów działkowych, itd. Nikt nie jest zwolniony z tego obowiązku.

Aby deratyzacja przyniosła zakładane efekty prosimy zarządców nieruchomości o kontakt ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, które jest otwarte na współpracę w celu przeprowadzenia wspólnych działań, nie tylko na terenie danej posesji, ale również w infrastrukturze podziemnej, kanałach i studzienkach.

Celem obowiązkowej deratyzacji jest ograniczenie populacji myszy i szczurów w mieście, a tym samym zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych przez gryzonie na ludzi i zwierzęta. Akcja dyscyplinuje też właścicieli i zarządców nieruchomości do dbania o porządek w budynkach oraz systematycznego przeprowadzania deratyzacji.

Otrzymujemy sygnały o coraz częstszym pojawianiu się gryzoni na terenie miasta. Spowodowane jest to łatwym dostępem do pożywienia, do czego niestety przyczyniają się sami mieszkańcy, wyrzucając duże ilości jedzenia do śmieci poza pojemniki, a także resztki pożywienia bezpośrednio na ziemię oraz tereny zielone w celu dokarmiania np.: ptaków czy dziko żyjących kotów – mówi Stanisław Kubik, kierownik Referatu Infrastruktury Miejskiej.

Można przeciwdziałać temu zjawisku stosując kilka prostych zasad:

  • ograniczyć wyrzucanie jedzenia,

  • nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów, zamykać klapy w pojemnikach na odpady,

  • dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarnym,

  • utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,

  • nie dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.

Zarządcy nieruchomości będą kontrolowani przez Straż Miejską, która sprawdzi czy została przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja oraz czy przestrzegany jest regulamin utrzymania czystości i porządku. W razie nie wykonania tego obowiązku sprawca wykroczenia może zostać ukarany grzywną do wysokości 5000,00zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *