Mniej ćwiczeń przez pandemię

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa strażacy codziennie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, organizują ćwiczenia z zakresu: walki z pożarami, ratownictwa chemicznego, technicznego, wysokościowego, wodnego i poszukiwawczo-ratowniczego oraz prowadzą czynności kontrolno-rozpoznawcze.

W 2020 roku strażacy w całym kraju przeprowadzili 35885 ćwiczeń w tym m.in. na terenie budynków użyteczności publicznej, handlowo-usługowych, sklepów wielkopowierzchniowych, magazynowych oraz kompleksów leśnych i na akwenach. W porównaniu do roku 2019, w którym Państwowa Straż Pożarna zorganizowała 60920 ćwiczeń, nastąpił spadek ich liczby, który związany był z wybuchem na świecie i w Polsce pandemii koronawirusa. Część firm i instytucji funkcjonowało i nadal funkcjonuje w ograniczonym zakresie lub są nadal zamknięte, co wykluczało możliwość organizacji ćwiczeń bezpośrednio na terenie obiektów. Państwowa Straż Pożarna otrzymywała wówczas prośby o przesunięcie terminu ćwiczeń w związku z pandemią koronawirusa i organizacją pracy w systemie zdalnym. Jednocześnie strażacy realizują doskonalenie zawodowe i ćwiczenia na terenie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w ramach zmian służbowych, w tym m. in. dokonują rozpoznania operacyjnego obiektów z zakresu posiadanej dokumentacji operacyjnej oraz posiadanych Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Ponadto, strażacy prowadzą ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługi sprzętu oraz organizują ćwiczenia wewnętrzne z uwzględnieniem scenariuszy pożarowych i ratownictwa specjalistycznego.

W marcu 2020 roku, kiedy w Polsce ogłoszono lockdown, w wyniku którego zamknięto szkoły i ograniczono funkcjonowanie wielu instytucji, komendant główny PSP polecił ograniczyć organizowanie ćwiczeń przez jednostki organizacyjne PSP z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne. Celem było zminimalizowanie kontaktów mogących prowadzić do wzrostu liczby zachorowań wśród funkcjonariuszy PSP. Duża liczba zachorowań strażaków mogła przełożyć się na spadek poziomu bezpieczeństwa obywateli Polski. Organizowanie ćwiczeń w czasie  pierwszej fali koronawirusa  stwarzało zagrożenia zarówno dla strażaków, jak i osób postronnych. W drugiej połowie maja 2020 roku, z uwagi na luzowanie obostrzeń sanitarnych w Polsce, decyzją komendanta głównego PSP zniesiono ograniczenia w organizacji ćwiczeń przez jednostki organizacyjne PSP. Wszystkie  ćwiczenia odbywały się z zachowaniem ogólnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Statystyki straży pożarnej pokazują, że poziom bezpieczeństwa pożarowego w Polsce jest utrzymany na wysokim poziomie.  W 2020 roku, w porównaniu do 2019 roku, odnotowano spadek pożarów ogółem o 16,13% z 153520 do 128754, w tym spadek o 13,73% pożarów w obiektach użyteczności publicznej z 2330 do 2010 oraz 1,56% w obiektach mieszkalnych z 31994 do 31496. Ponadto, odnotowano spadki w pożarach obiektów magazynowych o 5,7% z 1053 w 2019 roku do 993 w 2020 roku, a także w obiektach produkcyjnych o 3,64% z 2415 do 2327. Jednocześnie, w 2020 roku odnotowano spadek o 21 liczby ofiar śmiertelnych w pożarach z 507 w 2019 roku do 486 w 2020 roku. Podobnie, w 2020 roku zmalała o 800 liczba osób rannych w wyniku powstania pożaru z 3394 w 2019 roku do 2594 w 2020 roku.

Na spadek liczby pożarów w obiektach miało wpływ m. in. kontynuowanie rozpoznania operacyjnego obiektów, odpowiednie wyszkolenie strażaków i wyposażenie w coraz nowocześniejszy sprzęt. Dodatkowo, funkcjonariusze PSP w 2020 roku przeprowadzili ponad 32 tysiące kontroli różnego rodzaju obiektów budowlanych, podczas których dokładnie sprawdzano stan przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, warunki ewakuacji z budynków, stan urządzeń przeciwpożarowych, w tym hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, systemów oddymiania i sygnalizacji pożaru oraz dróg pożarowych i możliwość dojazdu samochodów służb ratowniczych do obiektów.

W 2020 roku strażacy zapewnili wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego w Polsce oraz włączyli się w walkę z koronawirusem organizując polowe izby przyjęć przy szpitalach, których w kulminacyjnym momencie było ponad 460. Dodatkowo, Państwowa Straż Pożarna wspierała Straż Graniczną organizując punkty pomiaru temperatury na 62 przejściach granicznych dla osób wjeżdżających na teren Polski. Strażacy skontrolowali 1 643 763 pojazdów i 2 943 071 osób. Obecnie 79 ratowników medycznych PSP pełni dyżury w szpitalach oraz szpitalach tymczasowych. Na terenie kraju funkcjonuje 36 magazynów w jednostkach PSP, gdzie gromadzone są butle z tlenem medycznym na potrzeby szpitali z oddziałami dla pacjentów z koronawirusem. Od stycznia 2021 jednostki ochotniczych straży pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej wspierają Narodowy Program Szczepień organizując dowóz seniorów do punktów szczepień przeciwko COVID-19. Do 3 marca 2021 roku strażacy przetransportowali 6254 osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *