Miliony z Unii na kształcenie dorosłych

Już od 1 sierpnia można aplikować o środki unijne na kształcenie osób dorosłych. To szansa na znalezienie nowego lub lepszego zatrudnienia. Jest o co walczyć, bo do podziału mamy ponad 34 mln zł.

obrazek1

— W dzisiejszych czasach człowiek musi się uczyć całe życie. Dlatego przy tworzeniu programu regionalnego dla naszego województwa nie zapomniano o zwiększaniu kompetencji osób dorosłych, zwłaszcza tych o niskich kwalifikacjach i tych, którzy ukończyli 50. rok życia — mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. — Ich sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Wiedzę i umiejętności zdobywali wiele lat temu. Dzięki przedsięwzięciom edukacyjnym dofinansowanym w tym konkursie będą mogli wykorzystać swoje często kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje, potrzebne teraz na rynku pracy. Staną się bardziej „atrakcyjni” dla pracodawców.

Co ważne, wsparcie kierowane jest do osób, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobywaniem kwalifikacji w konkretnych zawodach. O unijne pieniądze na przedsięwzięcia edukacyjne mogą starać się między innymi lokalne samorządy, publiczne i niepubliczne pod-mioty prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i szkolenia zawodowego, instytucje szkoleniowe, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą. Do nich właśnie będą zgłaszać się zainteresowani zmianą swojej sytuacji na rynku pracy.

Osoby powyżej 50. roku życia stanowią grupę doświadczającą szczególnych wyzwań związanych z utrzymaniem zatrudnienia. W przypadku zagrożenia utratą pracy napotykają na największe trudności w znalezieniu nowej posady. Podobnie jest z dorosłymi o niskich kwalifikacjach oraz osobami zamieszkującymi obszary wiejskie. Dlatego też projekty uwzględniające potrzeby tych właśnie grup zostaną dodatkowo premiowane.

W trakcie oceny preferowane będą przedsięwzięcia, w których działania prowadzone są we współpracy z pracodawcami wpisującymi się w tzw. regionalne inteligentne specjalizacje. Taka współpraca zwiększy szanse na zdobycie nowego lub lepszego zatrudnienia.

Maksymalny poziom dofinansowania to 90 proc. wartości projektu.

Konkurs do Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy rusza 1 sierpnia, a zakończy się 16 sierpnia. Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów. Więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres: pife@dolnyslask.pl

www.rpo.dolnyslask.pl

Dolnośląskie. POSZERZAMY PERSPEKTYWĘ.

obrazek_2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *