Miliony dla szkół

kasa

Ponad 2 miliony złotych pozyskał powiat świdnicki dla powiatowych szkół. Do pracowni zawodowych trafią materiały dydaktyczne i nowoczesny sprzęt.

kasa

Jak informuje Piotr Dębek, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Świdnicy, miliony uzyskano ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. – Wartość całego projektu to 2.210.046 złotych. Ze środków unijnych Powiat Świdnicki otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.827.845,11 złotych – informuje rzecznik.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 1 lutego w siedzibie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

8 zespołów szkół zawodowych otrzyma nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który pozwoli na przybliżenie uczniom szkół zawodowych rzeczywistych warunków pracy. – Doposażone zostaną pracownie: Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, Zespołu Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy, Zespołu Szkół w Strzegomiu, Zespołu Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach oraz Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie – wymienia rzecznik.

W ramach projektu doposażone zostaną pracownie w zawodach z branży usługowo-gospodarczej – technik hotelarstwa, technik obsługi ruchu turystycznego, technik spedytor i technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik fryzjerstwa, fryzjer, sprzedawca, z branży informatyczno-elektronicznej – technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk oraz w zawodach związanych z koleją – technik transportu kolejowego i związanych z górnictwem odkrywkowym – technik górnictwa odkrywkowego.

Nowoczesny sprzęt, który Powiat Świdnicki zakupi w ramach projektu jest bardzo różnorodny, tak jak różnorodna i bogata jest oferta kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego dla absolwentów gimnazjów, a później dla absolwentów szkół podstawowych. Uczniowie naszych szkół zawodowych będą mogli korzystać z profesjonalnie wyposażonych pracowni multimedialnych, pracowni do obsługi klientów w sklepach, biurach podróży, recepcjach hotelowych, biurach rachunkowych, firmach graficznych, pracowni do obsługi logistycznej i spedycyjnej w firmach i przedsiębiorstwach, ale również będą mogli zapoznać się z obsługą nowoczesnych urządzeń z branży elektrycznej, kolejowej czy górniczej – tłumaczy Grzegorz Stawarz z Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy i zaznacza:

Warto zwrócić uwagę, że to już drugi tego typu projekt powiatu świdnickiego, który otrzymał dofinansowanie z UE. W nowoczesny sprzęt do pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych wyposażone zostaną w 2017 roku również wszystkie licea ogólnokształcące powiatu świdnickiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *