Miliony dla młodych bez pracy

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa ze Świdnicy znalazła się wśród 24 instytucji, które zajmą się pomocą dla młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił listę rankingową podmiotów, których projekty zostały najlepiej ocenione.

targi pracy

W ramach konkursu złożono w sumie 248 wniosków. Po pierwszej ocenie w grze o unijne wsparcie pozostało 176 wniosków. Finalnie dofinansowanie otrzymają 24 instytucje. Zrealizują one projekty warte 31,2 mln zł, a w tym 29,68 mln zł otrzymają w formie unijnego dofinansowania.

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa zrealizuje projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu. Na ten cel otrzyma kwotę 928 615, 75 złotych.

– To pomoc dla młodych mieszkańców Dolnego Śląska, którzy nie muszą być zarejestrowani w urzędach pracy. Działaniami w ramach PO WER są objęte osoby, które mają mniej niż 30 lat i nie mają pracy. Dodatkowo nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Na wsparcie mogą liczyć mieszkańcy wszystkich powiatów na Dolnym Śląsku. Umowy o dofinansowanie będą podpisywane sukcesywnie, a pieniądze będą do wykorzystania do końca marca 2018 r. – mówi Ewa Grzebieniak, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Działania z młodymi Dolnoślązakami zaczną się przede wszystkim od identyfikacji ich predyspozycji zawodowych oraz analizy pomysłu na nowe zajęcie. W ramach dodatkowych działań uczestnicy projektów, w tym osoby niepełnosprawne, będą mogli liczyć m. in. na kontynuowanie nauki, staże, praktyki, szkolenia, dopłatę dla pracodawców zatrudniających młodych bezrobotnych, dofinansowanie doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy.

Osoby, które zdecydują się na pracę poza swoim miejscem zamieszkania mogą otrzymać pomoc w postaci np. sfinansowania kosztów dojazdów, albo też fundusze na zagospodarowanie w nowym miejscu. W ramach programu PO WER będzie możliwość skorzystania także z bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ponad 20 tys. zł).

Zakończony właśnie nabór adresowany był m. in. do agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, dialogu społecznego, czy też partnerstwa lokalnego z udziałem pracodawców. Wnioski zgłosiły instytucje nie tylko z Dolnego Śląska, ale też z Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *