Miasto przejmie Długą 33

Od 1 września Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z ulicy Długiej 33 będzie miał nowego operatora. Będzie nim Urząd Miejski w Świdnicy, a konkretnie nowo tworzony w magistracie Referat Organizacji Pozarządowych.

Od 1 września Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z ulicy Długiej 33 będzie miał nowego operatora. Będzie nim Urząd Miejski w Świdnicy, a konkretnie nowo tworzony w magistracie Referat Organizacji Pozarządowych.

Dotychczasowym operatorem instytucji była Fundacja Merkury w Wałbrzychu. Umowę rozwiązano na początku czerwca. Przy Długiej 33 siedzibę ma kilkadziesiąt organizacji społecznych, sportowych.

Koordynatorem CWOP będzie Magdalena Okniańska, kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych. Wspierać ją będzie trzech koordynatorów. Organizacje liczyć mogą na pomoc prawną i księgową ze strony miasta.

– Taki sposób zarządzania będzie bardziej efektywny i tańszy. Pozwoli na elastyczne dopasowanie się do potrzeb stowarzyszeń, które ulokowane są przy ul. Długiej 33 – Centrum będzie mogło pracować dłużej, a w razie potrzeby może być otwarte w sobotę lub niedzielę. Zapewnimy organizacjom wysoką jakość obsługi, spełniając jednocześnie warunki, wynikające z umowy z Urzędem Marszałkowskim. Dotychczasowy system budził nasze duże wątpliwości i nie zabezpieczał należycie interesów miasta – komentuje prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

Rzeczniczka magistratu, Magdalena Dzwonkowska dodaje: – W wyniku analizy sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego za 2014 r. pn. „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” stwierdzone zostało naruszenie zasad umowy przez operatora Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – Sudecką Izbę Przemysłową – Handlową w Świdnicy oraz Fundację Merkury w Wałbrzychu. Operator nienależycie wykonywał umowę, tj. naruszył zapisy § 2 ust.7 umowy, ponieważ zgodnie z zapisami tego paragrafu: „W budynku, o którym mowa w ust. 3 (przy ul. Długiej 33 w Świdnicy) Zleceniobiorcy oraz inni użytkownicy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem przekazanego mienia”, a taka sytuacja miała miejsce.

W związku z tym, iż adaptacja budynku wykonana została przy udziale środków unijnych dalsze zarządzanie Centrum przez operatora w tej formie, naraża miasto na cofnięcie dotacji unijnej, gdyż zgodnie z zapisami umowy w budynku tym nie można prowadzi działalności gospodarczej w ciągu 5 lat od zakończenie inwestycji.

Ponadto konstrukcja dotychczasowo zawieranych umów z operatorami sprawiała, iż Urząd Miejski nie był właścicielem mebli oraz sprzętu zakupionego w ramach dotacji (z pieniędzy miejskich). 26 maja Prezydent Miasta Beata Moskal-Słaniewska wystosowała pismo do operatorów Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Fundacji „Merkury” wypowiadające umowę w trybie natychmiastowym.

W dniu 2 czerwca operator zwrócił się z prośbą do UM o rozwiązanie ww. umowy za porozumieniem stron, na co Pani Prezydent przystała, określając termin zakończenia zadania z dniem 31 sierpnia 2015 r.

Mając na względzie powyższą sytuację Prezydent Miasta Świdnicy postanowiła ująć zadanie „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” w nowo tworzonej strukturze Urzędu, powołując Referat Organizacji Pozarządowych. Referat przejmie wszelkie działania, związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, a także prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Na taki sposób zarządzania Centrum Organizacji Pozarządowych wyraził zgodę Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

{fcomment}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *