Miasta UNESCO razem

Wspólny apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udzielenie absolutorium Zarządowi, uzupełnienie jego składu oraz ważna rozmowa z przedstawicielem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, to główne tematy walnego zebrania członków Ligii Polskich Miast i Miejsc UNESCO w Toruniu.

UNESCO

Na spotkaniu 20 maja Świdnicę reprezentowali prezydent Beata Moskal-Słaniewska oraz Waldemar Pytel – biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i jednocześnie proboszcz Kościoła Pokoju w Świdnicy wraz z małżonką Bożeną.

W trakcie zebrania przyjęto sprawozdania z działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej stowarzyszenia za rok ubiegły. Udzielono także absolutorium dla zarządu za 2015 rok. Z powodu rezygnacji z funkcji członka zarządu ks. Zbigniewa Krasa, który został mianowany kapelanem Prezydenta RP, w tajnym głosowaniu jednogłośnie wybrano nowego przedstawiciela – ks. Mariusza Jachymczaka.

Gościem spotkania był Mariusz Czuba – zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Głównym tematem, jakim wspólnie omawiano był problem przyspieszenia procedur związanych z wpisem na listę Pomników Historii, zwaną „listą prezydencką”, gdyż ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydent RP. Starania o taki wpis podjęła świdnicka katedra.

Członkowie Ligii wystosowali list do Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, w którym to zwracają się o osobiste wsparcie opiekunów obiektów UNESCO w ich staraniach o zachowanie w należytym stanie narodowych dóbr, będących częścią światowego dziedzictwa. W obecnym stanie prawnym Polski całość odpowiedzialności i obciążeń finansowych leży po stronie opiekunów obiektów. Zaangażowanie i pomoc państwa jest w tym względzie niezbędna. „Dostrzegając potrzebę stworzenia mechanizmu pomocy i finansowego wsparcia obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO pragniemy zwrócić się do Pana Premiera z apelem o ustanowienie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowego funduszu pomocowego dla polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” – czytamy w podpisanej rezolucji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *