Matematyczny sukces

Adrian Bętkowski i Rafał Wiszniowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy zakwalifikowali się do finału konkursu zDolnego Ślązaczka. Już dziś zagwarantowali sobie najwyższą-celującą ocenę klasyfikacyjną z matematyki, zwolnienie z części matematycznej egzaminu ósmoklasisty, a także pierwszeństwo do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

11 stycznia odbył się wojewódzki etap XV Dolnośląskiego Konkursu dla szkół podstawowych „zDolny Ślązaczek” – część matematyczna.

Jest to konkurs wojewódzki, skierowany do wszystkich uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego.

Realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty. Zaś jego realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, przy współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa nauczycieli oraz dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych. Konkurs jest regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów w każdym powiecie i w całym województwie dolnośląskim.

Do części matematycznej etapu wojewódzkiego przystąpiło 70 uczniów z Dolnego Śląska, wśród nich wyłoniono 43 laureatów i 27 finalistów.

Jedynymi świdniczanami zakwalifikowanymi do finału konkursu zDolnego Ślązaczka byli Adrian Bętkowski i Rafał Wiszniowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy. Obaj otrzymali tytuł Laureata XV Dolnośląskiego Konkursu dla szkół podstawowych „zDolny Ślązaczek” – część matematyczna. Warto dodać, że Adrian Bętkowski jest ubiegłorocznym laureatem Zdolnego Ślązaczka z zakresu matematyki.

Zgodnie z regulaminem konkursu, uzyskując tytuł laureata, Adrian i Rafał już dziś zagwarantowali sobie najwyższą-celującą ocenę klasyfikacyjną z matematyki, zwolnienie z części matematycznej egzaminu ósmoklasisty, a także pierwszeństwo do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

oprac. (bfg)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *