Kultura

KULTURA

OŚRODKI I DOMY KULTURY

Dobromierz

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Plac Wolności 19
58 – 170 Dobromierz
tel. 74/858-61-59
faks. 74/858-61-09
e-mail: goksir@dobromierz.pl  

Gmina Świdnica

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
Tel. 74/852-30-67 w. 312
e-mail: goksirgmswidnica@wp.pl
www.goksir.swidnica.pl

Jaworzyna Śląska

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
ul. Powstańców 3 58-140 Jaworzyna Śląska
tel./faks 74/85-84-136
www.sokibp.jaworzyna.net
e-mail: sokibp@jaworzyna.net

Marcinowice

Gminny Ośrodek Kultury
58-124 Marcinowice, ul. J. Tuwima 2
tel. 74/85-85-533
faks 74/85-85-231
e-mail: gokmarcinowice@wp.pl
www.gok.marcinowice.lap.pl

Strzegom

Strzegomskie Centrum Kultury
58-150 Strzegom, ul. I. J. Paderewskiego 36
Dyrektor: 74/64-944-04
Kierownik działu imprez: 74/64-944-00
Dział imprez: 74/64-944-02
Pracownia plastyczna: 74/64-944-05
Faks 74/64-944-01
e-mail: sck@poczta.onet.pl, sck2@o2.pl

Świdnica

Świdnicki Ośrodek Kultury
58-100 Świdnica, Rynek 1
Tel. 74/852-13-37
www.sok.com.pl

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara Słobódzkiego
58-100 Świdnica, pl. Nauczycielska 2
tel. 74/851-33-30
e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl
www.mdk.swidnica.pl

Filia: Młodzieżowy Dom Kultury „Bartek”
58-100 Świdnica, ul. Marcinkowskiego 4-6
Tel. 74/851-27-56

Świebodzice

Miejski Dom Kultury
58-160 Świebodzice, ul. Wolności 13
tel. 74/666-95-72,  74/666-51-53
faks 74/666-95-70
e-mail: mdk.kontakt@interia.eu
www.mdkswiebodzice.pl

Żarów

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
ul. Piastowska 10A
58-130 Żarów
tel./faks 74/858-07-53
e-mail: kultura@centrum.zarow.pl (dział kultury), sport@centrum.zarow.pl (dział sportu)www.centrum.zarow.pl

BIBLIOTEKI

Dobromierz

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu
58-170 Dobromierz, ul. Podgórna 2
tel. 74/85-86-109
Filie
nr 1 w Roztoce
58-173 Roztoka, ul. Jana Pawła II 9
nr 2 w Gniewkowie
58-173 Roztoka, Gniewków 3
nr 3 w Czernicy
58-173 Roztoka, Czernica 8

Gmina Świdnica

Gminna Biblioteka Publiczna zs. w Witoszowie Górnym
Witoszów Górny 37
Tel. 74/853-79-82

Jaworzyna Śląska

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
ul. Powstańców 3 58-140 Jaworzyna Śląska
tel./faks 74/85-84-136
www.sokibp.jaworzyna.net
e-mail: sokibp@jaworzyna.net

Marcinowice

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach zs. w Wirach
Biblioteka w Wirach
Wiry 10a
tel. 74/850-55-01
Filia biblioteczna w Szczepanowie
Szczepanów 9a
tel./faks 74/850-77-20
e-mail: gbp_marcinowice@op.pl

Strzegom

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom
im. Elizy Orzeszkowej
ul. Świdnicka 21-23, 58-150 Strzegom
tel. 74/649-24-14,
faks 74/649-27-10
www.biblioteka.strzegom.pl  
bpmig@interia.pl

Świdnica

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
58-100 Świdnica, ul. Franciszkańska 18
Tel./faks 74/640-09-46
e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl
www.mbp.swidnica.pl

Filie:
nr 1
ul. Wrocławska 44
tel. 74/640-09-51
e-mail: filia1@mbp.swidnica.pl
nr 2
ul. M.Kozara-Słobódzkiego 21 a
tel. 74/640-09-51
e-mail: filia2@mbp.swidnica.pl
nr 3
ul. Leśna 27-29, Szpital „Latawiec”
tel. 74/852-30-01
nr 5
ul. Kraszowicka 55
tel. 74/852-46-22
e-mail: filia5@mbp.swidnica.pl

Świebodzice

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej
58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 15,
tel. 74/666-95-73
e-mail: biblioteka@swiebodzice.pl
www.biblioteka.swiebodzice.pl

Żarów

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów
58-130 Żarów, ul. Piastowska 10
tel./faks 74/8580-540, 74/8570-596
e-mail: biblioteka@um.zarow.pl
www.biblioteka.zarow.pl

MUZEA

Powiat świdnicki

Muzeum Broni I Militariów w Świdnicy
58-100 Świdnica, al. Niepodległości 21
tel. 74/852-52-34
www.militaria.dziennik.swidnica.pl

Muzeum Dawnego Kupiectwa
58-100 Świdnica, Rynek 37
tel./faks 074/852-12-91
www.muzeum-kupiectwa.pl

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
58-152 Goczałków, Rogoźnica
tel. 74/85-590-07
Archiwum i Pracownie Naukowo-Badawcze
58-304 Wałbrzych, ul. Szarych Szeregów 9
tel. 74/842-15-80,
tel./faks 74/842-15-94
e-mail: muzeum@gross-rosen.pl
www.gross-rosen.pl
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Towarowa 4
tel./faks 74/85-64-330
e-mail: muzeum@muzeumtechniki.pl
www.muzeumtechniki.pl

Wrocław

MUZEA

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych
ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław
tel. 71/343 84 51 w. 117
e-mail: muzeum@asp.wroc.pl
www.asp.wroc.pl

Muzeum Architektury
ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław
tel. 71/344-82-78/79, 343-36-75
faks. 71/344-65-77
e-mail: muzeum@ma.wroc.pl
www.ma.wroc.pl

Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia
(odział Muzeum Architektury)
ul. Cieszyńskiego 9 (Arsenał), 50-136 Wrocław
tel. 71/344-48-21, 71/347-16-96
faks. 71/342-52-69
e-mail: ambw@archiwum.wroclaw.pl

Muzeum Archidiecezjalne
pl. Katedralny 16, 50-329 Wrocław
tel. 71/327-11-78
e-mail: muzeum@pft.wroc.pl

Muzeum Człowieka
ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław
tel. 71/375-26-97

Muzeum Geologiczne
Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
tel. 71/375-93-27

Muzeum Miejskie Wrocławia
Sukiennice 14/15, 50-107 Wrocław
tel. 71/347-16-90, 347-16-91 (centrala)
tel.71/347-16-92 ( sekretariat)
faks. 71/344-47-85
e-mail: muzeum@mmw.pl
www.mmw.pl
Wirtualny Spacer po Ratuszu: www.mmw.pl/vr/ratuszvr.html

Muzeum Miejskie składa się z następujących oddziałów:
Muzeum Historyczne, Muzeum Sztuki Medalierskiej, Muzeum Sztuki Mieszczańskiej
Pałac Królewski
ul. Kazimierza Wielkiego 35, 50-077 Wrocław
tel. 71/391 69 40, 391 69 41

Rynek – Stary Ratusz
50-106 Wrocław
tel. 71/347 16 90, 347 16 91, 347 16 92

Muzeum Archeologiczne, Muzeum Militariów – Arsenał Miejski
ul. Cieszyńskiego 9, 50-136 Wrocław
tel. 71/347-16-96

Muzeum Sztuki Cmentarnej Stary Cmentarz Żydowski
ul. Ślężna 37/39, 53-301 Wrocław
tel.71/ 791-59-03

Muzeum Mineralogiczne
Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
tel. 71/375-92-06, 375-94-43
e-mail:muz_min@ing.uni.wroc.pl

Odział Muzeum Mineralogicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław
tel. 71/375-26-68

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław
tel. centrala 71/372-51-50, 372-51-51
sekr. dyr. 71/343-56-43
faks. 71/372-51-59
e-mail: MuzeumNarodowe@wr.onet.pl
www.mnwr.art.pl

Muzeum Etnograficzne
(odział Muzeum Narodowego)
ul. Traugutta 111/113, 50-419 Wrocław
tel. 71/344-33-13, 342-12-67
tel./faks. 71/344-28-49
e-mail: muzeum_etnograficzne@pro.onet.pl
www.muzeumetnograficzne.pl

Panorama Racławicka
(odział Muzeum Narodowego)
ul Purkyniego 11, 50-155 Wrocław
tel. 71/344-16-61
tel./faks. 71/343-36-39
e-mail: biuro@panoramaraclawicka.pl
www.panoramaraclawicka.pl

Muzeum Poczty i Telekomunikacji
ul. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław
tel. 71/343-67-65, 346-95-82
faks. 71/344-18-22
e-mail: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl
www.muzeum.wroclaw.pl

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
tel. 71/375-41-45
faks. 71/322-50-44
e-mail: mp@uni.wroc.pl
www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
tel./faks. 375-26-18
e-mail: muzeum@adm.uni.wroc.pl
www.muzeum.uni.wroc.pl

TEATRY I INNE INSTYTUCJE KULTURY

Wałbrzych
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
tel. 74/842-28-93
http://www.filharmonia-sudecka.pl

Wrocław

Teatry miejskie

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego
50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza 12
tel. 71/358-89-10
e-mail: biuro@wteatrw.pl
www.wteatrw.pl

Wrocławski Teatr Lalek
50-051 Wrocław, pl. Teatralny 4
tel. 71/344-12-16 (sekretariat)
faks 71/343-37-38
e-mail: teatr@teatrlalek.wroclaw.pl
www.teatrlalek.wroclaw.pl

Teatr Instytutu im. Jerzego Grotowskiego
50-101 Wrocław, Rynek – Ratusz 27
tel. 71/343-42-67
e-mail: office@grotcenter.art.pl
www.grotcenter.art.pl

Teatr Muzyczny CAPITOL
50-020 Wrocław, ul. Marszałka Piłsudskiego 72
tel. 71/789-04-51 (dział Organizacji Widowni i Obsługi Widzów)
tel. 71/789-04-00 (centrala)
e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl
www.teatr-capitol.pl

Teatr Piosenki
Centrum Sztuki Impart
50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 17
tel./faks 71/341-76-94
e-mail: impart@impart.art.pl
www.impart.art.pl

Wrocławski Teatr Piosenki
51-141 Wrocław, ul. Jana Brzechwy 66
tel. 71/352-80-44, 0601-21-66-56
e-mail: klimsab@interia.pl
www.wroclawskiteatrpiosenki.pl

Teatry podległe samorządowi wojewódzkiemu

Teatr Polski
ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50- 032 Wrocław
tel. 71/316-07-78-79 (dz. marketingu)
tel. 71/316-07-01 (sekretariat)
tel. 71/316-07- 80 (kasa)
faks 71/316-07-03
e-mail: marketing@teatrpolski.wroc.pl
www.teatrpolski.wroc.pl

Teatr Polski – Scena Kameralna
ul. Świdnicka 28, 50-024 Wrocław
tel. 71/316-07-52 (kasa)
e-mail: marketing@teatrpolski.wroc.pl

Teatr Polski – Scena „Na Świebodzkim”
pl. Orląt Lwowskich 20c, 53-605 Wrocław
tel. 71/341-29-54 (kasa)
e-mail: marketing@teatrpolski.wroc.pl

Wrocławski Teatr Pantomimy
53-121 Wrocław, al. Dębowa 16
tel. 71/337-21-03
tel./faks 71/337-21-04
e-mail: pantomima@pantomima.wroc.pl     
www.pantomima.wroc.pl

Inne teatry:

MK-Studio – Teatr Muzyczny dla Dzieci
ul. Krucza 88/8, 53-412 Wrocław
tel. 71/794-70-40, 504-091-845
e-mail: u003597@lanet.net.pl

Nowy Teatr
ul. Mazowiecka 17 (Centrum Sztuki IMPART), 50-412 Wrocław
tel. 71/792-60-51

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie
– Filia we Wrocławiu – Teatr Szkolny
ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław
tel. 71/355-50-36, 373-56-94, 355-63-08
e-mail: pwst@pwst.wroc.pl
www.pwst.wroc.pl

Pieśń Kozła – Stowarzyszenie Kultury Teatralnej
ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław
tel./faks 71/342-71-10, 346-08-13
e-mail: office@piesnkozla.pl

PIOTRUŚ PAN Art-Event POGOTOWIE TEATRALNE
ul. Zielonogórska 20/5, 53-617 Wrocław
tel./faks 71/355-38-86
tel. kom. 0 601-703-571
e-mail: teatrpiotruspan@wp.pl

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
ul. Kuźnicza 29a, 50-138 Wrocław
tel. 71/341-71-02
e-mail: wctd@wctd.wroclaw.pl
www.wctd.wroclaw.pl

Scena Taneczno-Ruchowa WALIUM
działająca przy Wrocławskim Teatrze Pantomimy
ul. Dębowa 16A/1, 53-121 Wrocław
tel. 71/78-57-606, 601-70-33-02

Stowarzyszenie Teatr KORBA
ul. Stefana Jaracza 77 nr 31, 50-305Wrocław
tel. 602-634-676
e-mail: teatrkorba@wp.pl    
www.teatrkorba.pl

Teatr Ad Spectatores
ul. Powstańców Śląskich 82/58, 53-333 Wrocław
e-mail: teatr@adspectatores.art.pl
www.adspectatores.art.pl
Sceny Teatru:
Scena Kameralna na Głównym
ul. Piłsudskiego 103 /podziemia dworca PKP/
Scena w Browarze Mieszczańskim
ul. Hubska 44-48

Teatr Arka
ul. Mennicza 3 (wejście od strony ul. Świdnickiej 28), 50-057 Wrocław
tel. 71/344-38-06
tel. kom. 0-694-21-93-13
e-mail: teatr@teatrarka.pl
www.teatrarka.pl

Teatr Formy
ul. Hallera 15, 53-319 Wrocław
tel. 71/31-10-11, 71/788-21-99
tel. kom. 669 902 048
e-mail: teatrformy@pantomima.pl
www.pantomima.pl

Teatr „Frant” Paweł Dochniak
ul. Dźwirzyńska 15/5, 54-320 Wrocław
tel. 71/373-66-86
www.biesiada.iaw.pl

Teatr na Bruku
ul. Kleczkowska 9/1, 50-227 Wrocław
tel. 71/329-16-46
faks 71/329-16-46
e-mail: nabruku@wp.pl
www.teatrnabruku.pl

Teatr Pantomimy AP
ul. Trzebnicka 86/16, 50-231 Wrocław
tel. 71/329-19-66, 71/329-18-84
tel. kom. 507-439-830
e-mail: awodnik@wp.pl

Teatr Scena Witkacego. Wro
ul. Dubois 3/1 Wrocław
email: donas@scenawitkacego.pl
kontakt: Paweł Pietraszek 602278809

Teatr Tańca Arka
ul. Bolesława Krzywoustego 321/89, 51-319 Wrocław
tel. 601-63-23-40
e-mail: jatek@ttarka.pl

Teatr Trakt
ul. Stefana Jaracza 27/5
tel. 71/33-02-932;
tel. kom.608-106-879
e-mail: teatrtrakt@poczta.onet.pl

Teatr Marionetek Szmaciana Babka
Dwór Polski, Rynek 5
e-mail: teatrtrakt@poczta.onet.pl

Teatr Versus
ul. Wróblewskiego 9 (INTAKUS-PARK), 51-627 Wrocław
tel. 71/348-10-71
e-mail: teatr.versus@gmail.com
e-mail: teatrversus@teatrversus.eu
www.teatrversus.eu

Teatr Zakład Krawiecki Browar Mieszczański,
ul. Hubska 44, sala B5, tel.  507-095-836
e-mail: sztur@vp.pl

Teatr Zielona Latarnia im. Ireny Rzeszowskiej
ul. J. U. Niemcewicza 4 (piwnica)
tel. 71/322-20-68

TE-O-KA Grupa Teatralna przy Centrum Sztuki „Impart”
ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław
tel. 71/343-81-54
tel./ faks 71/343-29-62

Wrocławska Scena Młodego Widza „Twister”
teatr-kabaret-musical
ul. Abramowskiego 51
e-mail: teatr@mlodywidz.pl
0604-271-330

Wrocławski Teatr Komedia
pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
(co. Wrocławskiego Teatru Lalek)
tel. 71/344-12-16     
e-mail: rezerwacja@teatrkomedia.com
www.teatrkomedia.com

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
ul. Kuźnicza 29a, 50-138 Wrocław
tel. 71/341-71-02, 608-432-224
e-mail: wctd@wctd.wroclaw.pl

Wrocławski Teatrzyk Tańca „Arabeska”
pl. Solny 14, 50-032 Wrocław
tel. 71/344-71-42

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *