Kontrolowali i karali

Na początku tygodnia świdniccy policjanci pilnowali i karali kierowców. Wszystko po to, aby przejazd kolejowy był bezpieczny. Akcja pod hasłem „Bezpieczny przejazd” odbyła się 5 marca i została przeprowadzona przez mundurowych z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

fot. KPP Ś-ca

Dane przerażają. Na skontrolowanych 64 pojazdów, ujawniono 46 wykroczeń z czego 3 dotyczyły przepisów przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w rejonach przejazdów kolejowych.

Akcja miała na celu eliminację negatywnych zachowań u pieszych oraz kierujących podczas korzystania ze strzeżonych oraz niestrzeżonych przejazdów kolejowych – tłumaczy sierż. Magdalena Ząbek, rzeczniczka świdnickiej policji i dodaje, że akcja prowadzona była na 9 przejazdach kolejowych w powiecie świdnickim.

Policjanci apelują do wszystkich kierowców i pieszych o rozwagę oraz przestrzeganie przepisów.

Policja przypomina:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;

  • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;

  • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;

  • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

(KPP Ś-ca)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *