Kolejne obiekty do remontu

Blisko 1,2 mln złotych przeznaczonych zostanie z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących  się w gminnej ewidencji zabytków. W wyznaczonym terminie naboru wpłynęło aż 86 wniosków. Dotacji udzielono 19 podmiotom.

– Komisja dokonując podziału środków na ten cel kierowała się przede wszystkim wartością historyczną, naukową lub artystyczną, a także złym stanem technicznym i publiczną dostępnością zabytku. Wśród wnioskodawców znalazły się osoby fizyczne, parafie i wspólnoty mieszkaniowe. A planowane przez nie zadania to głównie remonty dachów i elewacji – mówi Barbara Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków. Dotacje na prace przy zabytkach udzielane są z budżetu miasta Świdnicy corocznie, od 1993 roku. Jednak dopiero od 2015 roku kwoty te są o wiele wyższe niż w latach ubiegłych, gdyż prezydent miasta przyjęła zasadę udzielania dotacji w wysokości około 50% wartości zadania. Od ubiegłego roku znacznie wzrosła liczba wniosków. Spowodowane to zostało zmianą przepisów ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Do czasu tej zmiany dotować można było z budżetów samorządów terytorialnych wyłącznie prace lub roboty przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Nowela przepisów z września 2017 roku dopuściła udzielanie dotacji również na prace lub roboty przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji.

Dotacji w tym roku udzielono: właścicielom lokali użytkowych przy ul. Grodzkiej 4 i Rynek 31 na wymianę witryn, a właścicielowi lokalu użytkowego Rynek 20 na renowacje witryny. Wspólnotom mieszkaniowym: przy ul. Kościelnej 11, Grodzkiej 5, Równej 8, Długiej 21,  Komunardów 18, Kazimierza Pułaskiego 2, Kolejowej 18, Grodzkiej 19-19B-19C, Wrocławskiej 6 i Komunardów 20  na remont elewacji frontowych. Właścicielowi kamienicy przy ul. Muzealnej 4 na remont dachu, wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Budowlanej 4 na program i konserwację reliktów średniowiecznych detali architektonicznych w elewacji frontowej. Właścicielowi kamienicy Rynek 32 na remont dachu, elewacji frontowej i tylnej, właścicielowi kamienicy przy ul. Trybunalskiej 9 na remont elewacji frontowej. Parafii ewangelicko-augsburskiej  na prace konserwatorskie przy wystroju malarskim i rzeźbiarskim Hali Polnej i Hali Zmarłych w Kościele Pokoju, a parafii katedralnej na prace konserwatorskie w obrębie Chóru Mieszczańskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *