Kod do przyszłości

Jeszcze nie znają KODU DO PRZYSZŁOŚCI, ale z pewnością są bliżej do jego odkrycia. Mowa o 960 uczniach i 60 nauczycielach z 6 gminnych szkół, którzy na dodatkowych zajęciach wykorzystują laptopy i klocki LEGO, ucząc się kodowania. W 2017 r. władze gminy Świdnica podpisały umowę partnerską z Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie dotyczącą realizacji projektu  „Kod do przyszłości”,  finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020  w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Realizacja projektu trwa od sierpnia 2017 r., ale tak naprawdę teraz wkracza on w kulminacyjną fazę. Każdy nauczyciel po zakończeniu projektu będzie posiadał wiedzę jak prowadzić lekcje programowania z dziećmi w klasach 1-3 w taki sposób, by je angażować i zaciekawiać informatyką i robotyką. Nauczyciele zdobywają wiedzę jak tworzyć roboty z klocków Lego oraz jak wprawiać je w ruch za pomocą instrukcji języka wizualnego Lego, a także Scratcha. Posiądą wiedzę metodyczną oraz najlepsze praktyki z zakresu uczenia dzieci budowania robotów i kodowania, w tym poznają zalety wykorzystywania metody projektowej – mówi Katarzyna Kamińska, koordynator projektu.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z usług publicznych. Zostanie on osiągnięty poprzez e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych tj. nauczycieli oraz uczniów publicznej edukacji wczesnoszkolnej, rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych w zakresie programowania oraz TIK, w tym umiejętności ściśle informatycznych, pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy. Grupą docelową projektu są nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych. Projekt obejmuje stacjonarną grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej i innych osób dorosłych (I etap) oraz jej kontynuację (II etap) w formule zajęć praktycznych, prowadzonych przez nauczyciela wspólnie z trenerem (zajęć dla uczniów z klas 1-3).

Każda szkoła otrzymała po 8 zestawów klocków Lego. Nauczyciele pracujący na tabletach mają także dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych udostępnianych na otwartych licencjach oraz do platformy e-learningowej, dzięki której poznają zalety formuły uczenia mieszanego (ang. blendedlearning) – mówi Maria Jaworska, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty.

Szkolenia są podzielone na dwie części. W pierwszej to nauczyciele zamienią się na chwilę w uczniów i we współpracy z doświadczonym trenem uczą się programowania. Na drugim etapie będą mogli zweryfikować dotychczas zdobyte umiejętności w praktyce – podczas prowadzonych zajęć z dziećmi.

Od lutego uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Pszennie uczestniczą w innowacyjnych zajęciach z kodowania. Dzieci uczą się budować roboty z klocków Lego We Do, a następnie układają programy, dzięki którym roboty „ożywają”. Na każdych zajęciach powstają inne konstrukcje: latające samoloty i ptaki, krokodyle, małpy, lwy, kręcące się bączki. Podczas zajęć wsparcia uczniom i nauczycielom udziela trener, który podpowiada i inspiruje do twórczego wykorzystania klocków i samodzielnego tworzenia programów -mówi Tadeusz Szarwaryn, dyrektor szkoły.

W naszej szkole w Grodziszczu duży nacisk kładziemy na praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas projektu. Nauczyciele posiadają gotowe do użycia scenariusze zajęć z programowania robotów uwzględniające zróżnicowanie i kompetencje dzieci w modelu oddzielnie dla klas 1, 2 i 3.Dzieci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu budowania robotów z klocków Lego i ich wprawiania w ruch za pomocą języka wizualnego Lego oraz Scratch. Ta wiedza pozwoli im w przyszłości łatwiej przyswoić podstawy programowania w językach wyższego poziomu,takich jak C#, Java, czy JavaScript. Uatrakcyjni też dzieciom czas spędzony po lekcjach w szkole, a najlepszym umożliwi samodzielną naukę kodowania -podkreśla Zbigniew Janus, dyrektor Szkoły im. Jana Pawła II w Grodziszczu.

Projekt realizowany będzie do grudnia 2020 roku, a łączny wkład finansowy gminy Świdnica wyniesie 12,5 tys. zł.

DZIĘKI WARSZTATOM SZKOŁA ZYSKA:
1. Kadrę nauczycieli klas 1-3 przygotowaną do prowadzenia zajęć z programowania,
2. Sprawdzone scenariusze lekcji,
3. Sprzęt komputerowy dla nauczycieli,
4. Bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, na której uzyskają dostęp do:
• Gotowych scenariuszy lekcji z programowania dla klas 1-3,
• Opracowanych zadań domowych oraz testów sprawdzających,
• Systemu automatycznego sprawdzania prac domowych oraz testów,
• Analizy wyników i opisu ścieżki rozwoju,
• Do wirtualnego doradcy/trenera,
• Forum komunikacji i wymiany doświadczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *