„Każda z tych inwestycji cieszy, jest ważna i istotna”

Gmina Marcinowice najlepszą z gmin powiatu świdnickiego (kat. gminy wiejskie) w pozyskiwaniu oraz wykorzystywaniu unijnych dotacji – wynika z rankingu opublikowanego przez magazyn Wspólnota. W ciągu ostatnich czterech lat zdobyła dotacje w wysokości 567,77 zł w przeliczeniu na mieszkańca. Rozmowa z wójtem Władysławem Gołębiowskim.

Taki wynik musi cieszyć. Jakie czynniki miały na niego wpływ?

Pierwsze miejsce w powiecie świdnickim i 437 pozycja spośród 1538 gmin wiejskich napawa radością. To wynik starannie dobranej i kompetentnej kadry, która wkłada dużo pracy i zaangażowania. To również świadoma diagnoza potrzeb, jaką miałem, starając się im sprostać. Musimy się rozwijać, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale musimy robić to z głową. Staram się prowadzić taką politykę, aby nie zadłużać gminy, ale równocześnie móc aplikować o fundusze zewnętrzne. Na początku kadencji byliśmy obciążeni zobowiązaniami finansowymi i sytuacja była trudna. Ustabilizowanie sytuacji finansowej to pierwszy krok, który pozwolił, na późniejsze efektywne pozyskiwanie funduszy.

Z jakich źródeł gmina próbowała pozyskać dofinansowanie i na jakie inwestycje? Z jakich i na co się udało?

Staraliśmy się sięgać po wszystkie dostępne źródła, aby w pełni wykorzystać nasze możliwości. Podejmowaliśmy starania o uzyskanie funduszy unijnych, ale również tych z programów rządowych. Udało się wykonać: ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont mostu drogowego w Śmiałowicach, remont drogi gminnej w Zebrzydowie, odbudowę mostu w Szczepanowie, odbudowę rowu w Wirkach, odbudowę drogi gminnej w Sadach, Tąpadłach i Wirach. Z dotacji na drogi transportu rolnego: drogę Biała – Szczepanów, drogę w Stefanowicach, drogę Mysłaków – Wirki. Z programów Odnowy Dolnośląskiej Wsi: remont kładki w Szczepanowie, remont świetlicy wiejskiej w Zebrzydowie, oświetlenie uliczne przy drodze dz. nr 369 w Wirach. W ramach dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest, znikło z posesji mieszkańców kilkadziesiąt ton tego szkodliwego materiału. Uzyskaliśmy dotację, przy współpracy z gminą Świdnica na zakup lekkiego wozu bojowego dla OSP Tworzyjanów. W ramach współpracy z Aglomeracją Wałbrzyską udało się wybudować Pierwsze Publiczne Przedszkole w Marcinowicach oraz pozyskać środki na rozwój e-usług publicznych w gminie. Pozyskaliśmy dla strażaków ochotników wyposażenie w postaci toreb ratowniczych i defibrylatorów. Uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę przystani kajakowej w Śmiałowicach, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice.

Ponadto przy współpracy i staraniach gminy, Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach pozyskał 250 tys. zł na montaż siłowni zewnętrznych. Należy także wspomnieć o dofinansowaniu dla parafii w Strzelcach, która przy współpracy z gminą uzyskała 1,4 mln zł dofinansowania na remont 4 zabytkowych świątyń. Nasze stowarzyszenia, organizacje i kościoły są chętne do działania. Z ich strony jest duże zaangażowanie w budowanie wspólnych dóbr. Sam fakt, iż mieszkańcy dokładają się do inwestycji, tak jak w przypadku remontu kościołów, gdzie wkład własny musiały zapewnić parafie, pokazuje solidarność.

Chciałbym też zaznaczyć, że w tym roku gmina otrzymała niemal 1,4 mln zł dotacji. Wymienić można otrzymaną promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę mostu w Wirkach – 124, 9 tys. zł, na odbudowę rowu w Szczepanowie – 200 tys. zł, na drogę transportu rolnego w Tworzyjanowie – 94 tys. zł, odbudowę szklaku pieszego w Sadach z Odnowy Dolnośląskiej Wsi – 25 tys. zł, niedawno otrzymaną promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę dróg w Strzelcach i Chwałkowie – 750 tys. zł, a także z MSWiA na dwie drogi transportu rolnego w Mysłakowie – 121 800 zł i Marcinowicach – 79 800 zł. Zrealizowaliśmy także projekt z partnerem z Czech pt. „Sąsiedzi nie tylko na mapie – poznajemy nasze lokalne walory”, na który otrzymaliśmy ok. 14 tys. euro dofinansowania. Poza tymi zadaniami, działamy również na innych płaszczyznach i wykładamy na inwestycje środki własne.

Realizacja której inwestycji, wspieranej środkami zewnętrznymi, cieszy Państwa w tej kadencji szczególnie?

W zasadzie każda z tych inwestycji cieszy, jest ważna i istotna. Niemniej jednak, priorytetowym zadaniem jest budowa Pierwszego Publicznego Przedszkola w Marcinowicach, na którą pozyskaliśmy 2 mln 766 tys. zł. Jest to ogromna radość, patrząc na uśmiech dzieci oraz rodziców.

Państwa wynik potwierdza, że przyjęty w grudniu 2015 roku, zapis w Strategii Rozwoju Gminy Marcinowice na lata 2016-2023 o pozyskiwaniu środków z krajowych i unijnych źródeł jest w pełni realizowany. Czy ta polityka będzie kontynuowana?

Taka polityka, oczywiście, jeśli dane mi będzie pełnić dalej funkcję wójta, będzie nadal realizowana. Będzie to zrównoważony rozwój. Będziemy starać się sięgać po wszystkie możliwe dla nas do pozyskania pieniądze, czy to z funduszy unijnych czy krajowych. Z jednej strony dążę do zmniejszenia zadłużenia, a z drugiej stawiam na stały rozwoju gminy. Przystąpiliśmy także do zbudowania Strategii Rozwoju Sudety 2020-2030. Z myślą o przyszłych rozdaniach muszę także podkreślić bardzo dobre relacje z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej z prezydentem Romanem Szełemejem. Był to znakomity pomysł na stworzenie porozumienia, złożonego z 22 samorządów. Zrozumienie i współpraca wszystkich partnerów tego przedsięwzięcia prowadzi do tego, iż nasz region się rozwija. A pozycja w rankingu? Nie było moim zamiarem konkurowanie z innymi samorządami, bo z natury nie jestem człowiekiem, który lubi rywalizować. My mieliśmy swoje priorytety, które zrealizowaliśmy, i swój kierunek działania. Nie mniej jednak osiągnięty wynik bardzo mnie cieszy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *