Kasa dla teatru lalek

teatr

teatrWAŁBRZYCH. Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu otrzymał 100.000 złotych dofinansowania od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu otrzymał 100.000 złotych dofinansowania od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

na realizację projektu „Modernizacja wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora oraz zakup wyposażenia”.

teatr

Jest to kwota najwyższa przeznaczona dla teatrów polskich. Dzięki tym funduszom będzie można kontynuować prace modernizacyjne (po trzech wcześniejszych etapach) dotyczące widowni, przyległych pomieszczeń oraz poddasza (roboty impregnacyjne, elektryczne, stolarskie i tynkarskie), które są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników Teatru. Teatr planuje wymianę instalacji elektrycznej, w tym przewodów zasilania sceny oraz wymianę instalacji oświetlenia regulowanego ramp z uwagi na zagrożenie porażeniowe.

Ponadto w projekcie ujęte zostały działania adaptacyjno-remontowe pomieszczeń dla potrzeb pracowni teatralnych, które w opinii scenografów, zaliczają się do najlepszych w kraju. Poprzez adaptację Sali Prób na MAŁĄ SCENĘ z widownią
na poduszkach Teatr będzie mógł prezentować małe formy teatralne, a także prowadzić zajęcia edukacyjne, najczęściej w formie warsztatów. Tym bardziej, że do grona adresatów działań edukacyjnych dołączyły najmłodsze dzieci z rodzicami oraz osoby defaworyzowane.

Niestety, Teatr musiał zrezygnować z zakupu nowego busa, niezbędnego
do prezentacji spektakli poza siedzibą, z uwagi na dofinansowanie projektu środkami mniejszymi od zaplanowanych.

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu na przestrzeni lat 2004 – 2010 pozyskał dodatkowe środki finansowe na:

  • działania inwestycyjno-remontowe – 874 700 zł (z MKiDN)

  • działania programowe – 593 950 zł (w tym 456 310 zł z MKiDN)

Wykonane w ramach projektów inwestycje wymagały zaangażowania środków

własnych Teatru w wysokości 323 870 złotych.

 

 

Marlena Jasińska-D

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *