Kapsuła czasu w szkole z duszą

default

Zdjęcia uczniów, książki, nasza gazeta i listy do przyszłych pokoleń to tylko część z wielu rzeczy, które schowano do kapsuły umieszczonej na kopule II LO w Świdnicy.

foto: Dariusz Nowaczyński / swidnica24.pl

W szkole trwa właśnie remont dachu i ozdobnej wieżyczki. To stworzyło okazję do przekazania potomnym rzeczy i pamiątek z obecnych czasów. Nie wiadomo, czy nie jest to pierwsza kapsuła czasu, jaka znalazła się w kopule. Niestety podczas remontu nie znaleziono żadnego przesłania od poprzednich właścicieli obiektu. Albo tego nie zrobili, albo ktoś już to wcześniej zabrał. Jeśli tak się stało, to wielka szkoda dla miasta, bo szkoła ma bardzo bogatą i ciekawą historię.

Budynek został wybudowany w październiku 1903 roku na byłym Forcie Wodnym pomiędzy ulicami Wodną i Równą w Świdnicy. Oficjalnie oddany we władanie niemieckiej Ewangelickiej Szkole dla Dziewcząt, która w 1936 r. została podzielona na dwa oddziały: Pestalozzischule I (dziewczęta) i Pestalozzischule II (chłopcy). Zajęcia szkolne w obu oddziałach prowadzono do 1945 r. Prawdopodobnie już w lutym tegoż roku, po ewakuacji mieszkańców miasta, w budynku szkolnym przy ul. Równej 11 utworzono szpital wojskowy. W maju 1945 roku z polecenia Pełnomocnika Rządu przybył do Świdnicy absolwent filologii germańskiej we Lwowie, nauczyciel języka niemieckiego i kompozytor – Mieczysław Kozar-Słobódzki, który miał zorganizować polskie szkolnictwo średnie w mieście i w tym celu otrzymał budynek dawnego gimnazjum niemieckiego przy ulicy Równej 11. W ten sposób zostało otwarte Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza. Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się już 3 września 1945 roku w sali kina „Gdynia”. Niestety, dyrektor Kozar-Słobódzki został rok później odwołany ze swojego stanowiska. Wraz z nim szkołę opuścili pierwsi maturzyści. Z początkiem lat pięćdziesiątych władze administracyjne dążyły do zamknięcia liceum. Za oficjalną przyczynę podawano potrzebę rozwoju szkolnictwa zawodowego, dlatego też szkoła musiała opuścić swój dotychczasowy budynek.


foto: Dariusz Nowaczyński / swidnica24.pl

W roku szkolnym 1949/50 ówczesne władze oświatowe, przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wydały decyzję dotyczącą utworzenia w Świdnicy drugiej szkoły kształcącej na poziomie średnim, która nosiła miano „Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD”. Miała ona charakter szkoły świeckiej i działała pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Szkoła ta pierwszą swoją siedzibę miała przy al. Wojska Polskiego, a następnie przy ul. Folwarcznej 2. Od 1951 r. szkoła zaczęła funkcjonować już w budynku przy ul. Równej 11, a rok później pierwsi absolwenci opuścili szkolne mury (16 dziewcząt i 3 chłopców). Od 1 września 1955 r. zmieniono nazwę szkoły na „Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące TPD”. W następnym roku była to już „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące”. W maju 1966 r. miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia gen. Al. Zawadzkiego. Odtąd funkcjonowała nazwa ”II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy”. W początkowym okresie działalności liceum dyrektorzy zmieniali się bardzo często. Dopiero od stycznia 1967 r. sytuacja ustabilizowała się, gdy dyrektorem został nauczyciel biologii, miłośnik poezji i kolekcjoner złotych myśli – Zenon Michalczyk (pseud. „Słoneczko”), który pełnił swoją funkcję przez kolejne 24 lata. 1 września 1977 r. szkoła przybrała nazwę: „Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy”, gdyż do II Liceum dołączyło Liceum dla Pracujących oraz Średnie Studium Zawodowe. Decyzją Rady Pedagogicznej w lutym 1990 r. zniesiono patrona szkoły i odtąd nazywała się „Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy”. W październiku 2010 r. szkoła uroczyście obchodziła swoje 60-lecie połączone z IX Zjazdem Absolwentów.Od 1 września 2011 r.  o szkołę dba nowy dyrektor – Jacek Iwancz.

Co znalazło się w kapsule czasu?
1. Cztery zdjęcia nauczycieli, młodzieży i pracowników szkoły wykonane przed wejściem do budynku szkoły 29 października 2019r. Zdjęcie wykonane dzięki uprzejmości portalu informacyjnego swidnica24.pl, fotografie wykonał Dariusz Nowaczyński.
2. Krótkie historie: II Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
3. Książka autorstwa Tomasza Grudzińskiego (absolwenta II LO) o przedwojennej historii szkoły.
4. Kopia Uchwały NR XXX/298/2017 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 4 października 2017r. w sprawie nadania imienia.
5. Wykaz pracowników szkoły.
6. 16 listów do przyszłych pokoleń od uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, wraz ze zdjęciami i wykonanymi własnoręcznie pracami.
7. Wersja elektroniczna zdjęć z wydarzeń szkolnych w ostatnich latach zapisane na nośniku. 
8. Tarcze Absolwenta II LO wręczane uczniom na zakończenie szkoły. Ulotka rekrutacyjna, przykład listu gratulacyjnego dla rodziców, zaproszenie na Studniówkę 2018.
9. Informacje prezentujące pracę nauczycieli ze Słuchaczami szkoły dla dorosłych.
10 Kartka świąteczna od byłego dyrektora szkoły – Zenona Michalczyka.
11. Kilka zaproszeń na  bieżące wydarzenia (Dni Gór, ŚOK, Fundacja Krzyżowa) , kilka monet.
Ponadto:
I.  Srebrny medal Wieża ratuszowa w Świdnicy, wybity w 2012r. oraz Medal Książę Piastowski Bolko II Mały, wybity w 2018r. przekazany przez prezydent Świdnicy
II. Film nakręcony z okazji 20-lecia Powiatu Świdnickiego oraz dokumentacja wystawy przygotowanej z tej uroczystości przekazany przez Starostę Świdnickiego
III. Wiadomości Świdnickie
IV. biuletyn Miejskiej Biblioteki Publicznej

(opr./ użyczono teksty z II LO: Maria Szymańska)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *