Jeden „semestr” ministra Murdzka

Poseł i były prezydent Świdnicy Wojeciech Murdzek nie jest już szefem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z ministerialną teką pożegnał się po 6 miesiącach, po połączeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

„Dzisiaj, gdy opuszczam swoje stanowisko, patrzę z optymizmem na przyszłość polskiej nauki. Przekazuję kierowanie resortem z bardzo dobrze funkcjonującym systemem nauki i szkolnictwa wyższego. Możemy wspólnie mieć poczucie dobrze wykonanego zadania. W trakcie naszej pracy kontynuowaliśmy wdrażanie reformy nauki i szkolnictwa wyższego i dokończyliśmy wiele wartościowych przedsięwzięć zainicjowanych przez mojego poprzednika. Był to także czas, w którym dokonaliśmy licznych korekt systemu, wskazaliśmy nowe kierunki oraz zaproponowaliśmy i zrealizowaliśmy sporo autorskich koncepcji. Wszystkich Państwa zachęcam serdecznie do zapoznania się z załączonym do niniejszego listu Raportem z działalności MNiSW w okresie kwiecień–październik 2020, który na kilkudziesięciu stronach opisuje nasze najważniejsze dokonania ostatniego półrocza. Nie wykluczam, że wiele działań można było zrealizować lepiej, szybciej lub sprawniej – zawsze tak jest, zwłaszcza, że w naszych realiach główną przeszkodą była i jest pandemia oraz brak czasu, który w moim przypadku, właśnie się skończył. Dlatego też mam nadzieję i jestem przekonany, że mój Następca aktywnie podejmie się dokończenia wielu rozpoczętych, wartościowych projektów.  W trakcie półrocznej misji kierowania resortem potwierdziłem swoje przekonanie, że polska nauka może mieć duże znaczenie na arenie światowej i ma wszelkie predyspozycje, by te aspiracje realizować. Mądra implementacja głównych założeń Konstytucji dla Nauki wraz z pewnymi koniecznymi korektami, których potrzebę dostrzegam, stwarza szansę dla naszych uczelni na wzrost ich znaczenia w Europie i na świecie. Kontynuacja dobrych praktyk nowoczesnego zarządzania instytutami badawczymi – np. Sieć Badawcza Łukasiewicz – połączona z konieczną reformą PAN, a także NCBR, może natomiast przynieść nowy impuls dla polskich odkryć oraz wdrożeń o istotnym znaczeniu dla polskiej nauki i gospodarki. Dostrzegam także konieczność większego wsparcia dla humanistyki, dlatego cieszę się, że udało nam się doprowadzić do rozszerzenia Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki do dwóch naborów rocznie. Dokonałem także korekty listy wydawnictw naukowych…Szanowni Państwo, witając się z Państwem jako nowy Minister pół roku temu, powoływałem się na nauczanie Jana Pawła II i zadeklarowałem, że będę wierny jego ideałowi uniwersytetu i służby publicznej. Kończąc swoją misję, mam poczucie, że dotrzymałem słowa i wszystkie moje działania były zgodne z tymi zasadami. Podejmując kluczowe decyzje, zawsze miałem na uwadze szczytny cel zapewnienia polskim naukowcom jak najlepszych warunków do pracy, studentom nauczania na najwyższym poziomie, a uczelniom warunków do pielęgnowania ideałów wspólnoty akademickiej, gdzie najwyższymi wartościami są poszukiwanie prawdy, piękna i dobra, w atmosferze wzajemnego szacunku osób o różnych poglądach naukowych i politycznych. Ten ideał wspólnoty akademickiej, który jest mi bliski, wyraża się w autentycznym dialogu, różnorodności intelektualnej, cywilizowanej debacie oraz unikaniu ideologizacji nauki i relacji pomiędzy członkami tej wspólnoty….”-napisał Wojciech Murdzek, żegnając się z ministerstwem. 

opr., fot. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *