Jaworzyńska droga oddana do użytku

W miniony wtorek oddano do użytku wyremontowaną drogę przy ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej. Trwający od końca 2019 roku remont swoim zakresem obejmował odcinek ulicy Wolności od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do granic administracyjnych miasta Jaworzyna Śląska, w stronę miejscowości Czechy.

W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni, korytowanie oraz wywóz powstałych w ten sposób urobków. Podbudowa drogi została na nowo ułożona oraz zagęszczona. Położono dwie warstwy asfaltu – wiążącą oraz ścieralną. Długość całkowita wyremontowanej drogi wynosi 677,92 m, a szerokości od 4,50 m do 6,30 m. W ramach prac dodatkowych zagospodarowano teren u zbiegu ulic Kasztanowej oraz Wolności. Prócz utwardzenia terenu, powstało również odwodnienie, co zniwelowało powstawanie zastoin wodnych.

Wykonawcą prac było Świdnickie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów. Całkowity koszt projektu wyniósł: 660 481,02 zł, z czego 435 190,24 zł to pozyskane dofinansowanie.

W trakcie trwania inwestycji wykonany został również odcinek sieci wodociągowej o długości 182 m i średnicy 160 mm, która zasili w bieżącą wodę działki budowlane położone wzdłuż ulicy Wolności. Koszt robót budowlanych wyniósł 132 985,42 zł brutto. Sieć została wykonana przez ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *