Jaworzyńscy strażacy z nowym sprzętem

Ponad 170 tys. złotych kosztował specjalistyczny sprzęt, w jaki w 2020 r. wzbogaciły się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jaworzyna Śląska w ramach  ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych (dawniej Mały Strażak). Dofinansowanie wyniosło 120 tys. zł.

Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem tego programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

W tym roku w ramach programu zakupiono środki ochrony osobistej dla strażaków ze wszystkich jednostek – z Bolesławic, Jaworzyny Śląskiej, Nowic, Pastuchowa, Pasiecznej i Piotrowic Świdnickich. Strażacy otrzymali m.in. specjalne ubrania, hełmy, rękawice, buty. Dodatkowo OSP Nowice otrzymała nowe węże tłoczne.

Jednostki otrzymały sprzęt o wartości:

  • OSP Jaworzyna Śląska – 28 tys. 219,22 zł, dofinansowanie: 19 tys. 753,44 zł
  • OSP Bolesławice – 28 tys. 543,38 zł, dofinansowanie: 19 tys. 980,36 zł
  • OSP Nowice – 28 tys. 373,28 tys. zł, dofinansowanie: 19 tys. 861,29 zł
  • OSP Pastuchów – 28 tys. 176,84 zł, dofinansowanie: 19 tys. 723,78 zł
  • OSP Pasieczna – 28 tys. 504,02 zł, dofinansowanie: 19 tys. 952,81 zł
  • OSP Piotrowice Świdnickie – 28 tys. 543,38 zł, dofinansowanie: 19 tys. 980,36 zł

Łączna wartość zakupów wyniosła 170 tys. 360,12 zł. W tym dofinansowanie – 119 tys. 352,07 zł. 51 tys. 8,05 zł stanowiła dotacja z budżetu gminy.

Podczas spotkania burmistrza Jaworzyny Śląskiej Grzegorza Grzegorzewicza z  pełnomocnikiem WFOŚiGW Bogumiłem Gwoździkiem podsumowano dotychczas zrealizowane projekty i zadeklarowano dalszą wolę współpracy i wsparcie instytucji w zakresie pozyskiwanych środków.
W 2020 r. fundusz przyznał dofinansowanie nie tylko dla strażaków. Corocznie gmina pozyskuje z niego środki na usuwanie i utylizację azbestu. W 2020 r. było to 40 tys. 868,10 zł. Zebrano łącznie 67,84 Mg azbestu. Całkowity koszt zadania wyniósł 53 tys. 437,50 zł. Wkład własny gminy to kwota 12 tys. 569,40 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *