Jaki plan na unijną kasę?

kasa2

Budowa żłobka na osiedlu Zawiszów, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 czy budowa ścieżek rowerowych. Między innymi takie inwestycje chce w latach 2015-2020 sfinansować Świdnica z unijnych pieniędzy, których dysponentem będzie Aglomeracja Wałbrzyska.

 

Budowa żłobka na osiedlu Zawiszów, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 czy budowa ścieżek rowerowych. Między innymi takie inwestycje chce w latach 2015-2020 sfinansować Świdnica z unijnych pieniędzy, których dysponentem będzie Aglomeracja Wałbrzyska.

Pierwsze porozumienie w tej sprawie na wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej podpisano w piątek, 12 czerwca w Wałbrzychu. O sprawie pisaliśmy tutaj. – Na realizację ZIT AW zaplanowano w ramach dolnośląskiego RPO blisko 193,60 mln euro, tj. ok. 770 mln zł – mówi Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Świdnicy. – Ponad 10 proc to środki przeznaczone na świdnickie zadania. Główne obszary, w które zainwestowane zostaną te pieniądze to m.in. termomodernizacja (ok. 77 mln zł), gospodarka niskoemisyjna (ok. 92 mln zł), rewitalizacja (ok. 70 mln zł). Innym źródłem finansowania poza ZIT AW środki unijne będą pozyskane w konkursach horyzontalnych RPO WD i w krajowych Programach Operacyjnych. W ramach nowej struktury urzędu powstał Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, który zajmuje się wdrażaniem nowych programów unijnych.

 

Na co konkretnie liczą władze Świdnicy?

 

Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne Szkoły Podstawowej nr 4 – etap;

Budowa Żłobka na Osiedlu Zawiszów;

Remont, przebudowa , rozbudowa i wyposażenie infrastruktury mieszkalnictwa socjalnego, chronionego, wspomaganego i treningowego na terenie Świdnicy;

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w Świdnicy;

Ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk węglowych oraz indywidualnych kotłowni poprzez wymianę systemu ogrzewania;

Zakup niskoemisyjnego taboru do obsługi komunikacji miejskiej w Świdnicy;

Budowa platformy cyfrowej w Świdnicy jako elementu rozwój elektronicznych usług publicznych obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Pogodnej w Świdnicy w celu stworzenia przedsiębiorcom korzystnych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Aglomerację Wałbrzyską tzw. obszar funkcjonalny tworzą 22 gminy, które wspólnie podejmują starania o wsparcie unijne. Liderem ZIT-u będzie gmina Wałbrzych i to ona będzie pełnić funkcję instytucji pośredniczącej w zakresie powierzonych jej porozumieniem zadań.

{fcomment}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *