Inwestycje w oświatową infrastrukturę w 2021

Pomimo napiętego budżetu na rok 2021 Powiat Świdnicki nie rezygnuje z inwestycji w powiatową infrastrukturę oświatową. W 2021 przewidziano szereg drobnych remontów, większe inwestycje termomodernizacyjne oraz prace nad polepszeniem infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych podległych powiatowi.

Infrastruktura sportowa

W poprzednich latach powiat wybudował i zmodernizował boiska przy takich szkołach jak Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych, III Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące czy Zespół Szkół Mechanicznych. W 2021 roku przebudowy doczeka się boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu. Na ten cel w budżecie zarezerwowano kwotę łącznie 750 tys. zł.

Dalsze prace będą prowadzone także przy obiekcie należącym do Zespole Szkół Mechanicznych – koszt prac ok. 170 tys. zł.

Termomodernizacja

W latach poprzednich Powiat Świdnicki znaczne środki przeznaczał na inwestycje termomodernizacyjne w podległych mu placówkach. Termomodernizacji poddano budynki takich placówek, jak: Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach, Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych oraz budynek Powiatowego Biura Geodezji i Katastru.

W roku 2021 termomodernizacji doczekają się kolejne budynki powiatowej oświaty. Inwestycje przeprowadzone zostaną w: Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach (sala gimnastyczna), I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy oraz Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej. Łączny koszt prac w tych placówkach wyniesie 3 mln. 150 tys. zł.

Prace remontowe

Bieżące prace remontowe przeprowadzone zostaną między innymi w budynkach Zespołu Szkół w Strzegomiu, Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych i III Liceum Ogólnokształcącego. Koszt tych prac szacowany jest na kwotę 830 tys. zł.

W bieżącym roku Powiat Świdnicki zamierza przeznaczyć na remonty i inwestycje w powiatową infrastrukturę oświatową kwotę prawie 5 mln. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *