Inwestują w politykę społeczną

Dotację w wysokości 382 tysięcy złotych otrzyma Świdnica na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

W czwartek, 6 lipca została podpisana umowa z wojewodą dolnośląskim w celu realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” w 2017 roku. Świdnica otrzyma dotację w wysokości 382 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Środki te będą przeznaczone do wykorzystania w Dziennym Domu „Senior Wigor” dla realizacji potrzeb seniorów korzystających z tego ośrodka. Jest to najwyższa dotacja w ramach tego programu w całym kraju i kolejna dotacja na działanie tej placówki.  W poniedziałek, 10 lipca podpisano uroczyście niezwykle ważną dla miasta umowę – na dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Świdnickie Maluchy”, który skierowany jest na wsparcie tych rodzin z dziećmi, gdzie rodzice mają problem ze znalezieniem pracy oraz deklarują powrót do niej po urodzeniu dziecka. Dla dzieci z tych rodzin przewidziano możliwość bezpłatnego pobytu w Żłobku Miejskim nr 2. Zadanie to realizowane będzie z partnerami, czyli Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy. Całkowita wartość projektu to 2 413 671 zł, w tym 2 044 567 zł to kwota dofinansowania. Jego realizacja potrwa do 28 lutego 2019 roku.

Ponadto, w ostatnim czasie miastu Świdnica udało się także uzyskać inne dotacje ze środków krajowych m.in. na sfinansowanie zadań z zakresu asystentury w ramach programu MRPIPS „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2017” oraz z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie dwóch programów realizowanych w mieście tj.: szczepienie przecie HPV przeznaczone dla dziewczynek w wieku 12-13 lat oraz szczepienie przeciw grypie dla seniorów uzyskujących wsparcie z MOPS w Świdnicy. – Wszystkie te dotacje, które uzyskujemy na cele społeczne przekładają się na konkretne zadania i korzyści dla mieszkańców. Dzięki nim możemy rozwijać zwłaszcza ofertę dla osób starszych i rodzin z małymi dziećmi. Programy Senior+, Maluch i projekty unijne pozwalają nam realizować ambitne zadania, na które często brakuje środków w budżetach samorządów, a jak wiadomo potrzeb nie brakuje – dodaje zastępca prezydenta Szymon Chojnowski, który w Urzędzie Miejskim w Świdnicy nadzoruje politykę społeczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *