Imieniny ulicy i ogrody społeczne

W Świebodzicach prowadzona jest rewitalizacja najbardziej zdegradowanych obszarów Śródmieścia. Obecnie odbywa się ona przy ul. Krasickiego, następnie planowane są ulice Słowackiego i Piaskowa. Kilka lat temu tego typu działania zostały przeprowadzone na ul. Młynarskiej. Rewitalizacja substancji to jedno, a rewitalizacja społeczna – to o wiele ważniejszy aspekt tych działań. Dlatego Świebodzice, w ramach uczestnictwa w Partnerskiej Inicjatywie Miast, rozpoczynają tworzenie Partnerstwa Lokalnego.

W środę 8 sierpnia w ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie mające na celu przedstawienie perspektyw związanych z PIM i zawiązanie grupy inicjatywnej, która stworzy Partnerstwo Lokalne. W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec, Robert Sysa Zastępca Dyrektora OPS, szefowie firm zarządzających wspólnotami i mieszkańcy.

Marzena-Korona Kruk Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych, przedstawiła pokrótce założenia Lokalnego Partnerstwa.

– Mamy w mieście zdiagnozowane obszary, na których występuje nagromadzenie negatywnych zjawisk, np. niska edukacja, przestępczość, itp., dlatego chcemy stworzyć Program Komunikacji Społecznej, który pozwoli dotrzeć do mieszkańców tych obszarów, zachęcić ich do aktywności – mówi Marzena Korona-Kruk.

Partnerstwo Lokalne ma na celu włączenie i zaktywizowanie jak największej grupy mieszkańców; zatrudnienie streetworkerów, którzy będą w małych społecznościach (dzielnica, ulica, podwórku), aktywizować innych.

W jaki sposób dotrzeć do takich osób? Chociażby organizując właśnie w małych społecznościach wydarzenia kulturalne np. imieniny ulicy. Ciekawym pomysłem są także tzw. ogrody społeczne, czyli zagospodarowanie przez mieszkańców jakiegoś terenu zielonego według własnego upodobania, który służy ich integracji.

Warto dodać, że takie działania w Świebodzicach już są, prowadzone oddolnie, to inicjatywa samych mieszkańców. Chodzi właśnie o ogródki przydomowe, które mieszkańcy zagospodarują we własnym zakresie – przykładem jest podwórze przy ul. Piłsudskiego 4, gdzie grupa sąsiadów wygrodziła fragment podwórza tuż przy murach obronnych, posiała trawę, posadziła kwiaty, stanęła tu także mała altanka wypoczynkowa. W zamian gmina utwardziła fragment podwórza pod miejsca parkingowe.

– Właśnie o takie działania chodzi, o inicjatywę samych mieszkańców, którą samorząd może wesprzeć logistycznie czy rzeczowo, np. zakupując sadzonki roślin – mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – Ideą działań w ramach Partnerstwa Lokalnego jest zaktywizowanie i partycypacja społeczna mieszkańców. Korzyść będzie obopólna, bo te działania pozwolą np. na zagospodarowanie wielu podwórek, które obecnie są w złym stanie, są niefunkcjonalne, a można to w prosty sposób zmienić.

Podczas spotkania zawiązała się grupa inicjatywna, która będzie pracować nad szczegółami programu.

Świebodzice są jednym z 13 miast, które zostały zakwalifikowane do rządowego projektu Partnerska Inicjatywa Miast, w grupie rewitalizacja. To oznacza, że działania i wytyczne, przyjęte i wdrożone w naszym mieście, będą swoistym „podręcznikiem” dla innych miast, chcących wdrożyć u siebie tego typu działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *