Ile pieniędzy uschło w polu?

Aż 300 gospodarstw w gminie Strzegom zostało poszkodowanych przez tegoroczną suszę. Wśród tych, którzy ponieśli straty są też niemalże wszystkie gminy powiatu świdnickiego. Jakie dary natury zniszczyły towarzyszące w tym roku upały? I ile w związku z tym odszkodowań zostanie wypłaconych rolnikom z powiatu? Dolnośląski Urząd Wojewódzki oszacował szkody.

Aż 300 gospodarstw w gminie Strzegom zostało poszkodowanych przez tegoroczną suszę. Wśród tych, którzy ponieśli straty są też niemalże wszystkie gminy powiatu świdnickiego. Jakie dary natury zniszczyły towarzyszące w tym roku upały? I ile w związku z tym odszkodowań zostanie wypłaconych rolnikom z powiatu? Dolnośląski Urząd Wojewódzki oszacował szkody.

 

Gdzie najgorzej?

Na terenie powiatu świdnickiego wystąpiły straty spowodowane suszą. Potwierdził to Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Na liście oczekujących na zewnętrzne wsparcie finansowe czekają gmina i miasto Świdnica oraz gminy: Żarów, Strzegom, Dobromierz, Marcinowice i Jaworzyna Śląska. W sumie prawie 500 gospodarstw. Najbardziej poszkodowane są gminy Strzegom, Marcinowice i Świdnica. W kukurydzy, ziemniakach, burakach cukrowych, warzywach gruntowych, roślinach strączkowych największe straty poniosło aż 300 gospodarstw gminy Strzegom. W gminie Marcinowice dotyczyły one upraw buraków cukrowych, ziemniaków kukurydzy, soi, trwałych użytków zielonych, drzew i krzewów owocowych w 120 gospodarstwach. W gminie Świdnica z kolei odnotowano straty w kukurydzy, burakach cukrowych, ziemniakach, słoneczniku, soi, krzewach owocowych i trwałych użytkach zielonych w 33 gospodarstwach. Pod względem powierzchni, na jakiej upał wyrządził szkody przoduje gmina Świdnica – 3642 hektarów, gmina Marcinowice – 1750, Strzegom – 1000 hektarów.*

 

Na co mogą liczyć rolnicy?

Rolnicy będą mogli ubiegać się o różne formy pomocy państwa.

Są to dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, pomoc finansowa w wysokości 800 zł na jeden hektar owocujących drzew i krzewów owocowych oraz 400 zł na jeden hektar pozostałych upraw rolnych. Te kwoty będą pomniejszone o 50 proc. w przypadku, gdy co najmniej połowa powierzchni upraw nie było ubezpieczonych – przybliża Marta Libner z biura prasowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. – Pomoc może nastąpić również w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu, a także poprzez odroczenie w płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy – dodaje Marta Libner.

Dodatkowo wójtowie, burmistrzowie wsi lub prezydenci miast mają możliwość stosowania ulg w podatku rolnym za 2015 rok.

 

Marlena Mech

*dane sporządzono w oparciu o wnioski gminne o powołanie komisji do szacowania szkód

 

Artykuł ukazał się w 39 numerze „WŚ”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *