Ile dla organizacji pozarządowych?

kasa-kom

kasa-komW sumie 70 tysięcy złotych zostanie przekazane na kulturę fizyczną i sport, ochronę i promocję zdrowia oraz kulturę, tradycję i ochronę dóbr kultury na rok 2015.

W sumie 70 tysięcy złotych zostanie przekazane na kulturę fizyczną i sport, ochronę i promocję zdrowia oraz kulturę, tradycję i ochronę dóbr kultury na rok 2015.

kasa-kom

Zarząd Powiatu Świdnickiego 3 marca rozstrzygnął konkursy, które powiat ogłosił dla organizacji pozarządowych, działających na jego terenie. Na realizację zadań zarząd rozdysponował pomiędzy zabiegających o wsparcie, następujące kwoty:

– 40 tys. złotych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

– 10 tys. złotych – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

– 20 tys. złotych – ochrona i promocja zdrowia

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na organizację Święta Chleba czy na festiwal zdrowia. Szczegółowe wyniki na portalu ws-24.pl.

oprac. mm

 

OFERTY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2015 ROKU

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań – 10 000 zł

1. Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice –

ŚWIĘTO CHLEBA 2015 – 1.000 zł,

2. Klub Jagielloński AKADEMIA NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU – oferta nie uzyskała minimalnej ilości punktów

3. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” – 2.000 zł,

4. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SMYKI” – WIELKA PODRÓŻ PRZEZ TRADYCJĘ – 1.300 zł,

5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Strzegomiu – MŁODZIEŻOWY ŚWIAT TEATRU. EDUKACJA PRZEZ GEST I SŁOWO – 1.500 zł,

6. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska ARSENAŁ PAMIĘCI – LICENCJA NA PATRIOTYZM. KONKURS WIEDZY O BOHATERACH KASIĄŻKI „KAMIENIE

NA SZANIEC” – 1.000 zł,

7. Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych Strzegomiu – KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE ZESPOŁÓW PLACÓWEK SPECJALNYCH – 500 zł,

8. Stowarzyszenie Świdnickie Bractwo Rycerskie – TURNIEJ RYCERSKI O WŁÓCZNIĘ ŚW. JERZEGO – braki formalne

9. Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku – V JUBILEUSZOWY PRZEGLĄD PIOSENKI UNIWERSYTETÓW III WIEKU PN. „PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO” – 500 zł,

10. Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy

Gerhardiner przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach – HISTORYCZNO-KULTURALNE PODRÓŻE (WARSZTATY PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNE) – 600 zł,

11. Stowarzyszenie Music Label – WYJAZDOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – oferta nie uzyskała minimalnej ilości punktów,

12. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy – ROK 2015 ROKIEM TEATRU POLSKIEGO – 1.600 zł.

OFERTY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań – 40 000 zł

1. Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – MIKOŁAJKOWE GRY I ZABAWY – oferta nie spełnia wymogów ogłoszonego konkursu – nie mieści się w określonym zakresie zadania

2. Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy – FESTYN „MAMA, TATA I JA” – Współorganizacja imprezy – 800 zł,

3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy- KALENDARZ IMPREZ POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W ŚWIDNICY – 8 000 zł,

4. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy – REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ POWIATOWEGO ZRZESZENIA LZS W ŚWIDNICY ORAZ SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH XVI DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS I MIESZKAŃCÓW WSI ORAZ WŁASNYCH IMPREZ POWIATOWYCH – 30 000 zł,

5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Przyjaciół Dzieci przy Środowiskowym Klubie Młodzieżowym w Strzegomiu – ORGANIZACJA ZAJĘĆ, ZAWODÓW, współorganizacja imprezy IMPREZ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PROWADZENIE CAŁOROCZNEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO W ŚRODOWISKU WIEJSKIM I MAŁYCH MIAST NA POZIOMIE POWIATU– 1.000 zł,

6. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Licznikowiec-2009” w Świdnicy – VI DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ZAKŁADÓW PRACY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ W STRZELANIU Z BRONI PNEUMATYCZNEJ KRASZOWICE 2015 – współorganizacja imprezy – 500 zł,

7. Miejski Klub Sportowy „KAROLINA” – ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ – oferta nie spełnia wymogów ogłoszonegokonkursu – nie mieści się w określonym zakresie zadania,

8. Miejski Klub Sportowy „KAROLINA” ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH W KOLARSTWIE GÓRSKIM POPRZEZ UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH ELIMINACJACH OLIMPIADY

MŁODZIEŻY W RAMACH PROWADZONEGO CAŁOROCZNEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO- współorganizacja imprezy – 1 000 zł,

9. Stowarzyszenie „Nowice – Nasza Wieś”, ORGANIZACJA II EDYCJI WYŚCIGU W KOLARSTWIE SZOSOWYM – „SZUKAMY NASTĘPCÓW OLIMPIJCZYKA TADEUSZA MYTNIKA” NA TERENIE POWIATU ŚWIDNICKIEGO – oferta nie spełnia wymogów ogłoszonego konkursu – nie mieści się w określonym zakresie zadania,

10. Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Współorganizacja imprezy ORGANIZACJA ZAJĘĆ NAUKI GRY W TENISA ZIEMNEGO DLA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WSIE I MAŁE MIASTA NA POZIOMIE POWIATU ŚWIDNICKIEGO, URUCHOMIENIE POWIATOWEJ LIGI TENISA ZIEMNEGO I ORGANIZACJA OTWARTEGO TURNIEJU TENISOWEGO O MISTRZOSTWO POWIATU ŚWIDNICKIEGO – 1 000 zł,

11. Uczniowski Klub Sportowy „Gniewków” w Gniewkowie

– ORGANIZACJA ZAJĘĆ, ZAWODÓW, IMPREZ Z ZAKRESU KULTURY POPRZEZ PROWADZENIE CAŁOROCZNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO W ŚRODOWISKU WIEJSKIM I MAŁYCH MIAST NA POZIOMIE POWIATU – Oferta nie spełnia wymogów ogłoszonego konkursu – nie mieści

się w określonym zakresie zadania,

12. Uczniowski Klub Sportowy „ŚWIDNICA” – POBUDZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO, POPRZEZ UDZIAŁ W TURNIEJACH PIŁKI SIATKOWEJ – oferta nie spełnia

wymogów formalnych,

13. Stowarzyszenie „Nasz Kruków” – AKTYWNOŚĆ I GIMNASTYKA WSZYSTKICH KRUKOWIAN ROZWESELA, UZDRAWIA I ZACHWYCA – oferta nie spełnia wymogów ogłoszonego konkursu – nie mieści się w określonym zakresie zadania,

14. Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy

Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Świebodzicach „ŻYCIE JEST RUCHEM” OTWARTY DZIEŃ SPORTU – oferta nie spełnia wymogów ogłoszonego konkursu – nie mieści się w określonym zakresie zadania,

15. Boks Polonia Świdnica – TERAPIA PRZEZ SPORT – oferta nie spełnia wymogów ogłoszonego konkursu – nie mieści się w określonym zakresie zadania,

16. Miejski Klub Sportowy POLONIA –STAL Świdnica, POWIAT ŚWIDNICKI PIŁKĄ NOŻNĄ STOI – oferta nie spełnia wymogów ogłoszonego konkursu – nie mieści się w określonym zakresie zadania,

17. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko”

ORGANIZACJA VIII GRAND PRIX ŚWIDNICY I POWIATU ŚWIDNICKIEGO W PETANCE KOBIET, MĘŹCZYZN I DZIECI ORAZ NAUKA GRY W PETANKĘ – 1 000,

18. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko”, ORGANIZACJA 46 i 47 EDYCJI POWIATOWEJ LIGI SIATKÓWKI – 1 000 zł.

 

OFERTY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU

OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań – 20 000 zł

1. Stowarzyszenie Pomocy Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach, MÓJ MOUNT EVEREST –PRZEKRACZANIE BARIER PSYCHICZNYCH, SPOŁECZNYCH

I ARCHITEKTONICZNYCH – oferta nie uzyskała min. ilości pkt.

2. Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy, BLIŻEJ PACJENTA, Współorganizacja – 400 zł,

3. DOO Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy, PIERWSZA POMOC RATUJE ŻYCIE – 2 400 zł,

4. DOO Oddział Rejonowy Polskiego, Czerwonego Krzyża w Świdnicy, ŚWIADOMOŚĆ I WIEDZA TO PEWNOŚĆ ZDROWIA – 600 zł,

5. DOO Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy, MAM WYBÓR – WYBIERAM ZDROWIE – 600 zł,

6. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy, DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB W TERMINALNEJ FAZIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ – 3 000 zł,

7. Stowarzyszenie Bliżej Ciebie przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy, PROFILAKTYKA I TERAPIA DLA CIAŁA I UMYSŁU – METODY RSA I EEG BIOFEEDBACK – 300 zł,

8. Stowarzyszenie „WYPOŻYCZALNIA CENTRUM”, FESTIWAL ZDROWIA „ZDROWIE KOCHAMY, WIĘC O NIE DBAMY” –500 zł,

9. Stowarzyszenie Klub Abstynenta, ACCESS w Świdnicy WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ” – 1 000 zł,

10. Świdnickie Stowarzyszenie „Amazonki”, WSPARCIE DLA OSÓB PO MASTEKTOMII – 2 000 zł,

11. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SMYKI” Świebodzicach

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – MORZE POTRZEB – 860 zł,

12. Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu – JESTEM AKTYWNY – POZNAJĘ SIEBIE I ŚWIAT – 1 000 zł,

13. Mamy co kochamy, czyli stowarzyszenie świdnickich mam

RODZINNE POTYCZKI KULINARNE „MASTER FAMILY – CZYLI RODZINNY KONKURS ZDROWEGO GOTOWANIA OD NAJMŁODSZEGO DO NAJSTARSZEGO” – 1 000 zł,

14. Mamy co kochamy, czyli stowarzyszenie świdnickich mam- RODZICU PRZYJDŹ, POSŁUCHAJ, ZAPYTAJ. TWOJE DZIECKO NA TYM SKORZYSTA – 640 zł,

15. Uczniowski Klub Sportowy „Gimek”, PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZASAD RACJONALNEGO ODŻYWIANIA ORAZ ZABURZEŃ ODŻYWIANIA (NADWAGA, OTYŁOŚĆ, ANOREKSJA,

BULIMIA) – 2 100 zł,

16. Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy

Gerhardiner przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach „ONOTERAPIA” – REHABILITACJA DZIECI WIELORAKONIEPEŁNOSPRAWNYCH – 500 zł,

17. Stowarzyszenie Bliżej Ciebie przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy, KOMPLEKSOWE WSPARCIE TERAPEUTYCZNE – 1 000 zł,

18. Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Zdrowia „AKTYWNI – POZYTYWNI”, ZUMBA W PLENERZE – 1 000 zł,

19. Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Zdrowia „AKTYWNI – POZYTYWNI”, nauka i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży jako profilaktyka i przeciwdziałnie chorobom cywilizacyjnym – 1 000 zł,

20. Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Zdrowia „AKTYWNI – POZYTYWNI”, NASZA RODZINA PROSTO SIĘ TRZYMA! PROFILAKTYKA WAD POSTAWY – 500 zł.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *