Handel zniczami tylko za zgodą

Wyłącznie zgoda Urzędu Miejskiego będzie uprawniać do handlu zniczami i kwiatami przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych.

Wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i kwiatami w dniach od 26 października do 2 listopada na terenie miasta Świdnicy przy alei Brzozowej, ulicy Łukasińskiego oraz ulicy Słowiańskiej można składać do 10 października br. w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Po upływie tego terminu nie będą one przyjmowane, a niekompletne nie będą uwzględnione w losowaniu miejsc – zaznacza Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa w losowaniu miejsc do handlu. Powinien on zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, datę jego sporządzenia oraz wskazanie miejsca oraz okresu prowadzenia handlu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1/ w zależności od charakteru prawnego przedsiębiorcy:

  1. w przypadku osób fizycznych – wydruk CEIDG,

  2. w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

  3. w przypadku producentów rolnych – decyzja o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący oraz dowód jego opłaty,

2/ NIP, REGON /kserokopia/,

3/ oświadczenie, że wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec gminy, ZUS lub KRUS,

4/ zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego,

Losowanie miejsc do handlu odbędzie w poniedziałek, 15 października o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *