Gmina pomaga ratować zabytki

Dotacje w wysokości 105 tys. zł. na renowację zabytków architektury sakralnej, znajdującej się na terenie gminy Świdnica przekazali w 2016 r. gminni radni. W ubiegłym roku finansowe wsparcie, trafiło do 5 parafii rzymskokatolickich. Od 2006 r. na ten cel przeznaczono 751,9 tys. zł., a środki w całości pochodziły z budżetu gminy Świdnica.

Naszym obowiązkiem jest dbałość o wspólne dziedzictwo kulturowe, którego częścią są także obiekty sakralne – mówi Teresa Mazurek, wójt gminy. Od roku 2006 przeznaczyliśmy ponad 750 tys. zł. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Świdnica. Wspieramy w ten sposób działania podejmowane przez właścicieli lub zarządców dla ratowania bezcennych walorów tych obiektów. Bez pomocy gminy wiele wartościowych budynków i detali architektonicznych mogłoby ulec bezpowrotnemu zniszczeniu.

W 2016 roku ze wsparcia samorządu skorzystały kościoły w: Bojanicach, Boleścinie, Mokrzeszowie, Modliszowie i Witoszowie Dolnym. W tym roku na renowację zabytków architektury sakralnej planujemy przeznaczyć kwotę 80 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *