Gmina nie podniosła podatków

Podczas XXXIV sesji Rady Gminy radni przyjęli uchwały m.in. w sprawie podatku od nieruchomości, od środków transportu oraz zatwierdzili taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Radni jednomyślnie zdecydowali o nie podnoszeniu stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2017 rok.

glosowanie-nad-uchwalami-podatkowymi

Zanim budżet Gminy Świdnica na rok 2017 zostanie uchwalony przez Radę Gminy pierwszym krokiem jest określenie, w jakiej wysokości będziemy płacić podatki. Stąd konieczność podjęcia uchwał tzw. okołobudżetowych, które wyznaczają stronę dochodów wpływających do gminy.

Radni, podobnie jak w roku biegłym postanowili nie podwyższać podatków od nieruchomości i od środków transportu na rok 2016. Radni podejmując stosowną uchwałę zdecydowali, iż podatek od nieruchomości na 2017 rok wyniesie:

Od budynków lub ich części

  • od budynków mieszkalnych lub ich części 0,62 zł/ m2
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarcze oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,89 zł/ m2
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,31 zł/ m2
  • od pozostałych ( budynki gospodarcze) – 5,37 zł/ m2
  • garaży – 7,12 zł/ m2

30 listopada br. radni jednogłośnie zdecydowali także o przyjęciu uchwały w sprawie taryf oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Oznacza to tym samym, że z dniem 1 stycznia 2016 r. ceny dla gospodarstw domowych kształtować się będą następująco: 4,30 zł brutto/m3 za dostarczoną wodę (obecnie 4,18 zł brutto/m3) oraz 7,95 zł brutto / m3 za odprowadzanie ścieków(obecnie 7,95 zł brutto/m3). W grupie taryfowej odbiorców „gospodarstwa domowe” do każdego 1m3 odprowadzonych ścieków 2,34 zł brutto. W przyszłorocznym budżecie gminy Świdnica na ten cel zabezpieczono kwotę 407,8 tys. zł.

Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych są jednolite dla wszystkich grup odbiorców i wynosić będą w 2017 r.:

– za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 167 zł netto (dotychczas 185 zł. netto)

– za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 167 zł netto (dotychczas 185 zł. netto)

Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *