Gmina Marcinowice z dofinansowaniem na rozbudowę przedszkola

Ponad milion złotych dofinansowania otrzyma Gmina Marcinowice na rozbudowę publicznego przedszkola. W placówce powstaną dwa nowe oddziały przedszkolne dla 45 dzieci, w tym jeden oddział integracyjny. Po rozbudowie obiektu edukacją przedszkolną w placówce objętych będzie łącznie 120 dzieci.

Planowany termin realizacji zadania to 2021 rok. Dofinansowanie pochodzi ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wkład własny Gminy Marcinowice wyniesie 300 510,10 zł. Pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów  ZIT otrzymał również wniosek “Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Marcinowice”. Kwota ponad pół miliona złotych dofinansowania zostanie przeznaczona na zajęcia dydaktyczne i ogólnorozwojowe. Wartość projektu wynosi 648 000 zł, dofinansowanie ZIT – 550 800 zł, a wkład własny niefinansowy – 97 200 zł. Łączna kwota pozyskanych środków na rozbudowę i zajęcia – 1 586 455,86 zł, wkład własny Gminy Marcinowice – 397 710,10 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *