Działają od niedawna, a już nałożyli ponad 100 mandatów

W siedzibie Urzędu Gminy Świdnica odbyła się pierwsza odprawa, która była okazją do podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Świdnica za rok 2017. Oprócz władz gminy Świdnica, radnych i sołtysów w spotkaniu udział wzięli komendant powiatowy policji Andrzej Dobies oraz funkcjonariusze z nowego Posterunku Policji w Słotwinie.

Obecnie swoją służbę pełni tu trzech etatowych dzielnicowych oraz trzech funkcjonariuszy służby patrolowo-interwencyjnej realizujących zadania prewencyjne. Funkcjonariusze Ci w roku 2017r. ( od dnia 01.06.2017r. ):

– nałożyli łącznie 104 mandatów karnych, a w tym 44 mandaty karne zostały nałożone na sprawców naruszających przepisy bezpieczeństwa i porządek w komunikacji.

– przeprowadzili ogółem 758 interwencji,

-zatrzymali 28 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, w tym kradzieże z włamaniem – 1, kradzieże – 2, nietrzeźwych kierujących – 10, posiadanie środków narkotycznych – 8, kryminalne inne ( zakazy, groźby) – 7,  

– zatrzymali 8 osób poszukiwanych przez Sądy i Prokuratury,

– odzyskali mienie – 8 sztuk ( narzędzia i elektronarzędzia o łącznej wartości ok 12 000 zł. )

– zatrzymali 25 osoby do wytrzeźwienia

– w ramach realizacji programów z zakresu prewencji kryminalnej przeprowadzili 8 spotkań, pogadanek w przedszkolach i w szkołach z dziećmi i młodzieżą – mówił kierownik posterunku Arkadiusz Borkowski. Jeszcze w marcu ruszy cykl spotkań z seniorami, aby podnieść świadomość i wzmocnić czujność osób starszych przed metodami stosowanymi przez oszustów.

Posterunek Policji w Słotwinie powstał w budynku świetlicy wiejskiej, która należy do gminy Świdnica. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło 11 grudnia 2017 r. z udziałem  kierownictwa Komendy Głównej Policji w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Powiatowej Policji, władz gminy i powiatu świdnickiego.

Cieszę się, że po wielu latach starań udało nam się uruchomić posterunek policji w Słotwinie. Po raz pierwszy mogę zapoznać się ze szczegółowymi statystykami odnoszącymi się tylko do gminy Świdnica. Do tej pory zdarzenia na terenie 33 sołectw były rejestrowane wspólnie z miastem, co nie dawało pełnego obraz danej sytuacji.  Z pewnością statystki opracowane w kolejnych miesiącach wskażą te miejscowości, które wymają jeszcze większego zaangażowania i pracy pod względem liczby patroli i działań prewencyjnych – mówiła wójt Teresa Mazurek.

W nowym posterunku pełni służbę 6 funkcjonariuszy: kierownik, trzech dzielnicowych i dwóch policjantów służby patrolowej. Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy mianował na stanowisko kierownika posterunku asp. sztab. Arkadiusza Borkowskiego, który dotychczas pełnił służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Zespół dzielnicowych tworzą: Adam Kłyszejko, Michał Kopaczewski oraz Łukasz Pluta, a w patrolu pracują: Grzegorz Matejko  i Paweł Janiszewski. Jak podkreślał komendant powiaty, będziemy dążyć aby został zwiększony skład osobowy posterunku w Słotwinie do 10 funkcjonariuszy, jednak jak każda tego typu placówka w Polsce odnotowuje braki kadrowe, spowodowane brakiem zainteresowań pracą w policji.

Tabelaryczny wykaz przeprowadzonych postępowań przygotowawczych w wybranych kategoriach

  Ilość zdarzeń w 2017 roku Wykrywalność
w 2017 rok w %
Wszczęte postępowania ogółem 95 73,7%
Bójki pobicia 3 66,6%
wykrywalność przestępstw w 7 kategoriach 34 44,2%
zniszczenia mienia 10 50%
kradzieże 16 50%
Kradzieże z włamaniami 5 20%
narkotyki 11 100%
nietrzeźwi kierujący 17 100%
wypadki 6 100%

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *