Dyskoteka z „oszczędności”

Strzegomscy radni podjęli kilka bardzo ważnych uchwał dla mieszkańców gminy podczas obrad, które odbyły się 12 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. To już druga sesja w trakcie tegorocznych wakacji, a pod koniec sierpnia br. planowana jest kolejna.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dot. przystąpienia gminy Strzegom do Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy. Celem jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. – Przystąpienie do Świdnickiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o. o. pozwoli w większym stopniu zaspokoić potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności. Potencjalnymi najemcami mieszkań wybudowanych w ramach działalności TBS będą osoby o umiarkowanych dochodach, co będzie pozytywnie oddziaływać na tempo rozwoju gminy, jej potencjał demograficzny oraz pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy – wyjaśnia burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. Tradycyjnie przegłosowano zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzegom na lata 2020-2030 oraz w budżecie gminy na rok 2020. Jedną z ciekawszych inicjatyw jest przekierowanie kwoty 700 tys. zł – z oszczędności wynikających z braku organizacji w tym roku Święta Granitu Strzegomskiego i Międzynarodowego Festiwalu Folkloru – na modernizację sali SCK II. W planach władz jest powstanie tam profesjonalnej dyskoteki dla młodzieży, z pełnym wyposażeniem w instalacje oraz urządzenia nagłośnieniowe i oświetleniowe. Dyskoteka miałaby ruszyć na początku przyszłego roku. Drugą informacją, która zapewne ucieszy wszystkich strzegomian, jest podjęcie działań mających na celu rewitalizację „Fortu-Gaj” i wiatraka prochowego (popularnej Baszty), które od wielu lat ulegają degradacji i niszczeniu. Środki na remont i modernizację będą pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gmina Strzegom ma otrzymać ok. 1,92 mln zł. W tym roku strzegomski samorząd planuje przeznaczyć na ten cel 1 mln zł z w/w funduszu, w 2021 r. – resztę kwoty z funduszu oraz dołożyć środki z budżetu gminy. Dodajmy, że w pierwszym etapie konieczne jest odremontowanie zabytkowych murów, wykonanie niezbędnych przyłączy oraz oczyszczenie terenu. W związku z oddaniem do użytku średniowiecznej Bastei w Strzegomiu, która położona jest na terenie Starego Miasta w Strzegomiu w zabudowie zabytkowych murów obronnych, mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników tego obiektu, podjęto uchwałę ws. przyjęcia regulaminu korzystania z tego obiektu. Podobny regulamin przyjęto w odniesieniu do Wieży Targowej w Strzegomiu.

Radni przegłosowali ponadto: uchwałę ws. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strzegom na rok szkolny 2020/2021, uchwałę zmieniającą uchwałę ws. „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzegom na lata 2020-2024” oraz uchwałę zmieniającą uchwałę ws. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Strzegom. Zmiany wynikają z konieczności aktualizacji i dostosowania do potrzeb mieszkańców, którzy będą korzystać z komunikacji publicznej, która ruszy od 1 września br.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *