Dotacje przyznane

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Grodziszczu znalazły się na liście zabytków, które zostały objęte dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego. Pieniądze będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie całego regionu.

W piątek, 16 lipca, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął jednogłośnie uchwałę przekazującą 5 milionów złotych na ochronę zabytków. Pieniądze będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie całego regionu. – Liczba wniosków o dotacje, jakie trafiają do Zarządu Województwa Dolnośląskiego rośnie z każdym rokiem. Na samym początku wpływało ich rocznie zaledwie kilkanaście, obecnie mamy ich około 300. Rosnące zainteresowanie naszym wsparciem finansowym świadczy o wzrastającej świadomości tego jak wielką wartość w utrzymywaniu naszego dziedzictwa kulturowego mają obiekty historyczne – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Nabór wniosków trwał od 15 do 28 czerwca. W tym czasie złożono ich 308 na łączną kwotę oczekiwanych dotacji przekraczającą 39 miliony złotych. Wymogi formalne konkursu spełniło 213 wniosków, a dofinansowanie trafi ostatecznie do 93 wnioskodawców. O dotacje mogły ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Następnie wnioski zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. W latach 2016-2020, z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego dofinansowano 723 projekty na sumę przeszło 23 milionów złotych. W sumie, dodając także projekty dofinansowane z funduszy europejskich zrealizowano 855 inwestycji mających na celu remont, renowację, poprawę lub zmianę funkcjonalności zabytków na Dolnym Śląsku. Suma wsparcia finansowego przekroczyła 223 miliony złotych. –  Zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Z dumą pokazujemy odwiedzającym nas gościom liczne zamki, pałace, muzea i inne historyczne miejsca. Dzięki naszemu programowi będziemy mogli jeszcze długo cieszyć się pięknem miejsc, które są wizytówką naszego regionu – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach otrzymała 50 tysięcy złotych na remont konserwatorski dachów kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach – skrzydła północno – wschodnie. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Grodziszczu kwotę 20 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na remont elewacji kościoła parafialnego św. Anny w Grodziszczu – II etap. Najwięcej, bo po 300 tysięcy złotych otrzymały Uzdrowiska. Lądek-Długopole na remont części elewacji południowej i zachodniej Zakładu Przyrodoleczniczego Wojciech, a Szczawno-Jedlina na remont tarasów budynku uzdrowiskowego „Dom Zdrojowy” z 1911 r. przy ul. Kolejowej 14 w Szczawnie Zdroju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *